Nr. 15A (2014): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 15A (2014)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2014-07-09

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42

Straipsniai

Indrė Pečiulytė | Juozas Ruževičius
Kokybės audito metodologijos tobulinimas
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
8-25
PDF
Darius Vaicekauskas
Ūkio šakos auditoriai: Lietuvos viešojo intereso įmonių audito rinkos analizė ir vertinimas
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 108
26-36
PDF
Rasa Kanapickienė | Živilė Grundienė
Apgaulių finansinėse ataskaitose nustatymo veiksmai
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
37-48
PDF
Aleksandra Pečiūrienė
Analitinės procedūros besikeičiančio verslo įmonių audito kontekste
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 140
49-61
PDF
Lukas Giriūnas | Jonas Mackevičius
Vidaus kontrolės sistemos elementų raiška: grafinis vaizdavimas
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177
62-72
PDF
Gintarė Giriūnienė
Mokesčių auditoriaus profesinės etikos tyrimas siekiant pasitikėjimo mokesčių administratoriumi
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 157
73-81
PDF
Živilė Simonaitytė
Vidaus kontrolės modelių vertinimo analizė
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 613
82-95
PDF
Milda Švedienė | Astrida Slavickienė
Virtualių sąskaitų (NDC) pensijų sistemos įvedimo įtaka individo požiūriu
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 125
96-105
PDF
Artūras Jurgelevičius
Lietuvos socialinių ekonominių rizikų analizė Europos Sąjungos šalių kontekste
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
106-117
PDF
Deimena Kiyak | Laura Paulionienė
Lietuvos kredito unijų veiklos vertinimas
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 133
118-132
PDF
Jūratė Každailienė | Dalia Daujotaitė
Prekinio kredito rizikos vertinimas verslo įmonėse
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145
133-148
PDF
Emilija Narbuntaitė | Agnė Ramanauskaitė
Šešėlinės ekonomikos Lietuvoje vertinimas
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172
149-161
PDF
Jovita Kalantaitė | Rasa Subačienė
Lietuvos mokesčių reformos įtaka įmonių veiklos rezultatams
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
162-177
PDF
Jonas Martinavičius
Prekybos srities specialistų VU Ekonomikos fakultete rengimas ir jų atitikimas rinkos poreikiams
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
178-190
PDF
Lukas Giriūnas | Jonas Mackevičius
Prof. Vlado Jurgučio įžvalgų apie pinigus analizė ir jų plėtotė lietuvių autorių darbuose
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 147
191-201
PDF