Nr. 15A (2014): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 15A (2014)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2014-07-09

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31

Straipsniai

Indrė Pečiulytė | Juozas Ruževičius
Kokybės audito metodologijos tobulinimas
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136
8-25
PDF
Darius Vaicekauskas
Ūkio šakos auditoriai: Lietuvos viešojo intereso įmonių audito rinkos analizė ir vertinimas
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
26-36
PDF
Rasa Kanapickienė | Živilė Grundienė
Apgaulių finansinėse ataskaitose nustatymo veiksmai
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175
37-48
PDF
Aleksandra Pečiūrienė
Analitinės procedūros besikeičiančio verslo įmonių audito kontekste
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
49-61
PDF
Lukas Giriūnas | Jonas Mackevičius
Vidaus kontrolės sistemos elementų raiška: grafinis vaizdavimas
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
62-72
PDF
Gintarė Giriūnienė
Mokesčių auditoriaus profesinės etikos tyrimas siekiant pasitikėjimo mokesčių administratoriumi
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126
73-81
PDF
Živilė Simonaitytė
Vidaus kontrolės modelių vertinimo analizė
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
82-95
PDF
Milda Švedienė | Astrida Slavickienė
Virtualių sąskaitų (NDC) pensijų sistemos įvedimo įtaka individo požiūriu
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
96-105
PDF
Artūras Jurgelevičius
Lietuvos socialinių ekonominių rizikų analizė Europos Sąjungos šalių kontekste
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
106-117
PDF
Deimena Kiyak | Laura Paulionienė
Lietuvos kredito unijų veiklos vertinimas
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
118-132
PDF
Jūratė Každailienė | Dalia Daujotaitė
Prekinio kredito rizikos vertinimas verslo įmonėse
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
133-148
PDF
Emilija Narbuntaitė | Agnė Ramanauskaitė
Šešėlinės ekonomikos Lietuvoje vertinimas
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115
149-161
PDF
Jovita Kalantaitė | Rasa Subačienė
Lietuvos mokesčių reformos įtaka įmonių veiklos rezultatams
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
162-177
PDF
Jonas Martinavičius
Prekybos srities specialistų VU Ekonomikos fakultete rengimas ir jų atitikimas rinkos poreikiams
Santraukos peržiūros 88 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
178-190
PDF
Lukas Giriūnas | Jonas Mackevičius
Prof. Vlado Jurgučio įžvalgų apie pinigus analizė ir jų plėtotė lietuvių autorių darbuose
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
191-201
PDF