Nr. 15A (2014): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 15A (2014)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2014-07-09

Pradžios puslapiai

Straipsniai

Indrė Pečiulytė | Juozas Ruževičius
Kokybės audito metodologijos tobulinimas
8-25
PDF
Rasa Kanapickienė | Živilė Grundienė
Apgaulių finansinėse ataskaitose nustatymo veiksmai
37-48
PDF
Deimena Kiyak | Laura Paulionienė
Lietuvos kredito unijų veiklos vertinimas
118-132
PDF
Jūratė Každailienė | Dalia Daujotaitė
Prekinio kredito rizikos vertinimas verslo įmonėse
133-148
PDF
Emilija Narbuntaitė | Agnė Ramanauskaitė
Šešėlinės ekonomikos Lietuvoje vertinimas
149-161
PDF