Virtualių sąskaitų (NDC) pensijų sistemos įvedimo įtaka individo požiūriu
Straipsniai
Milda Švedienė
Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
Astrida Slavickienė
Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-07-09
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15A.8
PDF

Reikšminiai žodžiai

virtualios sąskaitos
pensijų sistema
vidinė grąža

Kaip cituoti

Švedienė M. ir Slavickienė A. (2014) „Virtualių sąskaitų (NDC) pensijų sistemos įvedimo įtaka individo požiūriu“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15A), p. 96-105. doi: 10.15388/batp.2014.15A.8.

Santrauka

Pastaruoju metu pasaulyje ir Lietuvoje aktuali tema – pensinis aprūpinimas. Problema kyla dėl blogėjančios demografinės situacijos: ilgėja gyvenimo trukmė, mažėja darbingo amžiaus asmenų. Dėl šios priežasties dažniausiai naudojama PAYG sistema sukelia finansines pensinio aprūpinimo problemas. Lietuvoje ši problema labai gili. Todėl modeliuojama situacija keisti ją virtualių sąskaitų (NDC) sistema. Straipsnyje analizuojamas galimas šios sistemos poveikis pensijų sistemos dalyviams. Nustatyta, kad įvedus virtualių sąskaitų pensijų sistemą Lietuvoje, 30-ies metų laikotarpiu sistema būtų subalansuota ir palūkanų indeksavimas būtų palankus individui, tačiau nuo 2040 metų palūkanos būtų mažinamos atitinkama balanso santykio dalimi. Priklausomai nuo palūkanų kitimo, nuo 2040 metų tariamas kapitalas būtų mažesnis nei sumokėtų įmokų suma, kas turėtų neigiamos asmeniniams finansams. Pastebėta, kad kuo daugiau laiko asmuo praleistų darbo rinkoje, kaupdamas tariamą kapitalą, tuo didesnę išmoką gautų išėjus į pensiją. Vis dėlto, pakeitimo norma nebūtų adekvati reikiamam pensininkų vartojimui, sudarytų tik apie 25 proc.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.