Organizacijų veiklos rezultatų ataskaitų palyginamoji analizė
Straipsniai
Neringa Stončiuvienė
Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
Danutė Zinkevičienė
Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-04-10
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15.3
PDF

Reikšminiai žodžiai

veiklos rezultatas
pelnas
nuostoliai
verslas
viešasis sektorius
pelno nesiekiančios organizacijos

Kaip cituoti

Stončiuvienė N. ir Zinkevičienė D. (2014) „Organizacijų veiklos rezultatų ataskaitų palyginamoji analizė“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15), p. 30-42. doi: 10.15388/batp.2014.15.3.

Santrauka

Tyrimas skirtas verslo bei viešojo sektoriaus ir pelno nesiekiančių organizacijų veiklos rezultatų pateikimo finansinėse ataskaitose palyginamajai analizei. Veiklos rezultatą tyrimo autorės apibrėžia kaip organizacijos juridinės formos ir vykdomos misijos apspręstą, organizacijos sukurtą ekonominę naudą, išreikštą piniginiais mato vienetais. Įvairių juridinių formų organizacijos generuoja skirtingus veiklos rezultatus ir pateikia informaciją apie juos skirtingose ataskaitose. Išsami tarptautinių ir nacionalinių reglamentų bei Lietuvos verslo ir viešojo sektoriaus bei pelno nesiekiančių organizacijų veiklos rezultatų ataskaitų analizė leido palyginti įvairių organizacijų veiklos rezultato sudėtį bei formavimo nuoseklumą. Dėl žemės ūkio verslo subjektų veiklos ypatumų individualiai atlikta šio verslo veiklos rezultatų formavimo ir atskleidimo finansinėse ataskaitose analizė. Tyrimo rezultatai demonstruoja minimalius veiklos rezultatų pateikimo skirtumus, kuriuos lemia organizacijų juridinė forma, jų misija, finansavimo galimybės.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.