Nr. 15 (2014): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 15 (2014)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2014-04-10

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30

Straipsniai

Marta Lapková | Jana Stašová
Recognition of comprehensive income in Slovak companies
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
8-14
PDF
Neringa Stončiuvienė | Danutė Zinkevičienė
Organizacijų veiklos rezultatų ataskaitų palyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 164
30-42
PDF
Birutė Gudonytė | Kristina Rudžionienė
Tikrosios vertės vertinimo finansinėse ataskaitose ir finansų krizės ryšys
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
43-51
PDF
Ieva Vaičiulytė | Kristina Rudžionienė
Įmonių nuosavo kapitalo ir jo apskaitos ypatumai
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 236
52-62
PDF
Ramunė Budrionytė
Informacijos apie įmonės socialinę atsakomybę pateikimas finansinėse ataskaitose: nauda ir galimybės
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
63-75
PDF
Inga Karlonaitė | Kristina Rudžionienė
Aplinkosaugos informacijos atskleidimo kokybės vertinimo modelis
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 125
76-87
PDF
Vytautė Petraškaitė | Kristina Rudžionienė
Įmonių socialinės atsakomybės atskleidimas internete pateikiamoje finansinėje informacijoje
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
88-100
PDF
Tomas Baležentis | Romualdas Valkauskas
Ūkių apskaitos duomenų tinklo naudojimas vertinant optimalų ūkininko ūkio dydį mikroekonomikos požiūriu
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
101-112
PDF
Marija Kučinskienė | Regina Jakiūnienė
Integruota veiklos vertinimo sistema — sėkmingo verslo procesų valdymo galimybė
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
113-125
PDF
Daiva Tamulevičienė
Atsakomybės centrai kontrolingo sistemoje
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158
126-140
PDF
Vilius Savickas | Julija Šarupičiūtė
Tikslinių išlaidų kalkuliavimo procesą įtakojantys veiksniai
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 144
141-149
PDF