Nr. 15 (2014): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 15 (2014)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2014-04-10

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43

Straipsniai

Marta Lapková | Jana Stašová
Recognition of comprehensive income in Slovak companies
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158
8-14
PDF
Neringa Stončiuvienė | Danutė Zinkevičienė
Organizacijų veiklos rezultatų ataskaitų palyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
30-42
PDF
Birutė Gudonytė | Kristina Rudžionienė
Tikrosios vertės vertinimo finansinėse ataskaitose ir finansų krizės ryšys
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
43-51
PDF
Ieva Vaičiulytė | Kristina Rudžionienė
Įmonių nuosavo kapitalo ir jo apskaitos ypatumai
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1462
52-62
PDF
Ramunė Budrionytė
Informacijos apie įmonės socialinę atsakomybę pateikimas finansinėse ataskaitose: nauda ir galimybės
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 480
63-75
PDF
Inga Karlonaitė | Kristina Rudžionienė
Aplinkosaugos informacijos atskleidimo kokybės vertinimo modelis
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
76-87
PDF
Vytautė Petraškaitė | Kristina Rudžionienė
Įmonių socialinės atsakomybės atskleidimas internete pateikiamoje finansinėje informacijoje
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
88-100
PDF
Tomas Baležentis | Romualdas Valkauskas
Ūkių apskaitos duomenų tinklo naudojimas vertinant optimalų ūkininko ūkio dydį mikroekonomikos požiūriu
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175
101-112
PDF
Marija Kučinskienė | Regina Jakiūnienė
Integruota veiklos vertinimo sistema — sėkmingo verslo procesų valdymo galimybė
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
113-125
PDF
Daiva Tamulevičienė
Atsakomybės centrai kontrolingo sistemoje
Santraukos peržiūros 345 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
126-140
PDF
Vilius Savickas | Julija Šarupičiūtė
Tikslinių išlaidų kalkuliavimo procesą įtakojantys veiksniai
Santraukos peržiūros 422 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
141-149
PDF