Nr. 15 (2014): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 15 (2014)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2014-04-10

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 76 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38

Straipsniai

Marta Lapková | Jana Stašová
Recognition of comprehensive income in Slovak companies
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
8-14
PDF
Neringa Stončiuvienė | Danutė Zinkevičienė
Organizacijų veiklos rezultatų ataskaitų palyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
30-42
PDF
Birutė Gudonytė | Kristina Rudžionienė
Tikrosios vertės vertinimo finansinėse ataskaitose ir finansų krizės ryšys
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
43-51
PDF
Ieva Vaičiulytė | Kristina Rudžionienė
Įmonių nuosavo kapitalo ir jo apskaitos ypatumai
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 557
52-62
PDF
Ramunė Budrionytė
Informacijos apie įmonės socialinę atsakomybę pateikimas finansinėse ataskaitose: nauda ir galimybės
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148
63-75
PDF
Inga Karlonaitė | Kristina Rudžionienė
Aplinkosaugos informacijos atskleidimo kokybės vertinimo modelis
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142
76-87
PDF
Vytautė Petraškaitė | Kristina Rudžionienė
Įmonių socialinės atsakomybės atskleidimas internete pateikiamoje finansinėje informacijoje
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
88-100
PDF
Tomas Baležentis | Romualdas Valkauskas
Ūkių apskaitos duomenų tinklo naudojimas vertinant optimalų ūkininko ūkio dydį mikroekonomikos požiūriu
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
101-112
PDF
Marija Kučinskienė | Regina Jakiūnienė
Integruota veiklos vertinimo sistema — sėkmingo verslo procesų valdymo galimybė
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
113-125
PDF
Daiva Tamulevičienė
Atsakomybės centrai kontrolingo sistemoje
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192
126-140
PDF
Vilius Savickas | Julija Šarupičiūtė
Tikslinių išlaidų kalkuliavimo procesą įtakojantys veiksniai
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
141-149
PDF