Integruota veiklos vertinimo sistema — sėkmingo verslo procesų valdymo galimybė
Straipsniai
Marija Kučinskienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Regina Jakiūnienė
Vilniaus kooperacijos kolegija, Lietuva
Publikuota 2014-04-10
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

strateginė vadyba
integravimas
vertinimo sistema
procesas

Kaip cituoti

Kučinskienė M. ir Jakiūnienė R. (2014) „Integruota veiklos vertinimo sistema — sėkmingo verslo procesų valdymo galimybė“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15), p. 113-125. doi: 10.15388/batp.2014.15.10.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama integruota įmonių veiklos vertinimo sistema kaip viena iš priemonių konkurencinio pranašumo siekiui didinti globalios rinkos sąlygomis ir esminėms įmonės veiklos gerinimo priežastims išaiškinti, operatyvių veiksmų paieškai, siekiant užtikrinti tikslų – finansinių ir nefinansinių įgyvendinimą visuose įmonės veiklos lygiuose. Vadybiniams sprendimams priimti, tikslinga teoriniu lygmeniu tirti analitines įmonių veiklos vertinimo technikas, gebėti jas adaptuoti praktikoje į integruotą finansinės ir nefinansinės veiklos vertinimo sistemą, kuri turėtų būti orientuota palaikyti aukštus veiklos rezultatus ir įgyvendinti pasirinktą strategiją. Siekiant sukurti palankią verslo rezultatų gerinimo aplinką, būtina sutelkti dėmesį į įmonės veiklos procesus ir į jų racionalų ir sėkmingą valdymą. Procesinio požiūrio taikymas prisideda prie įmonės viduje ir jos išorėje vykstančių procesų gerinimo ir didesnės pridėtinės vertė sukūrimo.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.