Apie žurnalą

Colloquia
Apie žurnalą

ISSN 1822-3737 |eISSN 2783-6819

Žurnalą Colloquia leidžia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas suteikia jam galimybę naudotis žurnalų publikavimo platforma ir kuriant turinį nedalyvauja.

Žurnalo tematika – mokslo žurnale Colloquia spausdinami originalūs, kitur nepublikuoti naujausi XX–XXI a. literatūros tyrimai, teorijos darbai, tarpdalykinės literatūros studijos, sovietmečio literatūros refleksija. Žurnale publikuojami mokslo straipsniai, vertimai, archyvinė medžiaga, diskusijos, akademinės recenzijos.

Kol vyksta žurnalo archyvo perkėlimas, ankstesnius, iki 2014 m.  išleistus, numerius galite rasti senojoje žurnalo svetainėje.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai, išeinantys liepos ir gruodžio mėnesiais.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Istorija. Mokslo žurnalas Colloquia leidžiamas nuo 2006 m. Žurnalas telkia literatūros istoriją ir šiuolaikinius procesus analizuojančius autorius, bendradarbiauja su kitų humanitarinių mokslų tyrėjais. 2006–2009 m. vyriausioji žurnalo redaktorė buvo  hum. m. dr.  Loreta Jakonytė, 2010–2019 m. – hum. m. habil dr. Jūratė Sprindytė, nuo 2019 m. redaktorė hum. m. dr. prof. Gitana Vanagaitė.

 Rėmėjai. Nuo 2016 metų žurnalo rengimą ir leidybą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.

 Duomenų bazės. Scopus, eLABa, MLA International Bibliography ir EBSCO Discovery Service.

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.