Kontaktai
Colloquia
Kontaktai
Institute of Lithuanian Literature and Folklore
Antakalnio 6, LT–10308, Vilnius, Lithuania

Pagrindinis kontaktas

Gitana Vanagaitė
Vyriausioji redaktorė, Prof. Dr.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis