Analitinės programinės įrangos diegimo į mokymo procesą tyrimas
-
Laima Zalieckaitė
Rimvydas Skyrius
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1071
PDF

Kaip cituoti

Analitinės programinės įrangos diegimo į mokymo procesą tyrimas (L. Zalieckaitė & R. Skyrius , Trans.). (2012). Information & Media, 61, 144-155. https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1071

Santrauka

Besikeičianti ir sudėtinga ekonominė aplinka verčia verslo organizacijas sparčiai reaguoti į rinkos pokyčius ir ieškoti naujų galimybių, o tam reikalinga kokybiška ir operatyvia informacija grindžiami sprendimai. Didelė organizacijų saugomų duomenų apimtis ir įvairialypės informacijos šaltinių kiekis lemia, kad organizacijos privalo taikyti analitine programine įranga palaikomą verslo analitiką. Kita vertus, šio tipo priemonės tampa sprendimų priėmimo aplinka, kuri pateikia paprastą, interaktyvią ir intuityviai suvokiamą analitiką. Analitinės programinės įrangos rinkos plėtra ir funkcinių galimybių tobulėjimas liudija jos paklausą organizacijų vadyboje, o į tai turi reaguoti akademinės įstaigos, rengiančios vadybos specialistus. Šiame straipsnyje analizuojamos analitinės programinės įrangos taikymo mokymo procese prielaidos, problemos ir galimi įgyvendinimo metodai.
Reikšminiai žodžiai: analitinė programinė įranga, verslo analitika, intelektualus analitinis duomenų apdorojimas.

Research on the Implementation of Business Intelligence Software into Study Process
Laima Zalieckaitė, Rimvydas Skyrius

Summary
The dynamic and complicated economic environment is driving businesses to respond swiftly to market changes and look for new opportunities; this drive requires decisions based on reliable and timely information. To handle huge volumes of accumulated data and a variety of information sources, companies have to apply business intelligence approaches. The set of business intelligence tools serves as a decision support environment providing simple, interactive and intuitive analytical functions. The growth of the business intelligence software market and functionality indicates its growing demand for business management; this growth has to be considered by academic institutions engaged in management studies. This paper examines the possible ways of using the business intelligence software in the study process, the possible problems and implementation modes.

PDF