Sistemų sąveikumas kaip mokslo publikacijų talpyklų tobulinimo sąlyga mokslinėje komunikacijoje
Žinių vadyba ir informacinės technologijos
Jūratė Kuprienė
Marija Prokopčik
Žibutė Petrauskienė
Publikuota 2017-09-22
https://doi.org/10.15388/Im.2017.78.10832
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokslo publikacijų talpyklos
mokslinė komunikacija
informacinių sistemų sąveika
eLABa

Kaip cituoti

Kuprienė J., Prokopčik M. ir Petrauskienė Žibutė (2017) „Sistemų sąveikumas kaip mokslo publikacijų talpyklų tobulinimo sąlyga mokslinėje komunikacijoje“, Information & Media, 780, p. 7-35. doi: 10.15388/Im.2017.78.10832.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama išnagrinėti ir nustatyti veiksnius, darančius įtaką mokslo publikacijų talpyklų informacinių sistemų funkcionalumo kaitai. Tyrimo metu atlikta literatūros apžvalga, vykdyti interviu su Vilniaus universiteto mokslininkais, taip pat pokalbiai su Lietuvos mokslo vertinimą atliekančių institucijų atstovais. Atliekant literatūros analizę buvo siekiama nustatyti mokslo publikacijų talpyklų plėtojimo problemines sritis ir suformuluoti hipotetines talpyklų tobulinimo kryptis. Šios hipotetinės kryptys buvo patikrintos interviu ir pokalbių metu. Gautų duomenų pagrindu parengti galimi sistemų sąveikos modeliai. Tyrimo rezultatai gali būti naudojami plėtojant institucines talpyklas, nacionalinę talpyklą eLABa.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.