Smurtas prieš moteris kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė
Straipsniai
Ilona Michailovič
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-07-04
https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11671
PDF

Kaip cituoti

Michailovič I. (2018) „Smurtas prieš moteris kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė“, Information & Media, 800, p. 50-60. doi: 10.15388/Im.2017.80.11671.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama smurto prieš moteris problema kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė. Aptariamos kai kurios Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW) ir Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje panaikinimo nuostatos, susijusios su smurtu prieš moteris kaip diskriminacijos forma. Taip pat analizuojami Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto sprendimai dėl seksualinio smurto, kuriuose Komitetas pabrėžė lyčių stereotipų įtaką ne tik smurtui prieš moteris, bet plačiąja prasme – Konvencijos garantuojamų moterų teisių realizavimui. Sprendimuose buvo išryškinta niokojanti stereotipų įtaka įgyvendinant vieną iš žmogaus teisių apsaugos pagrindų – teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir nešališką bylos nagrinėjimą.

Pagrindiniai žodžiai: smurtas prieš moteris, diskriminacija dėl lyties, lyčių stereotipai, tarptautiniai standartai, CEDAW Komiteto praktika

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai