Įkyrus persekiojimas ir jo aukos
Straipsniai
Ilona Michailovič
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/Im.2018.82.6
PDF

Reikšminiai žodžiai

įkyrus persekiojimas
aukos ir jų persekiotojai
kriminalizavimas,
reagavimas ir prevencija

Kaip cituoti

Michailovič I. (2018) „Įkyrus persekiojimas ir jo aukos“, Information & Media, 820, p. 86-96. doi: 10.15388/Im.2018.82.6.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Pastaruoju metu Europos valstybėse padidėjo visuomenės ir įvairių sričių specialistų susidomėjimas įkyraus persekiojimo (angl. stalking) reiškiniu. Straipsnyje aptariamas įkyraus persekiojimo kriminalinis fenomenas, jo profilis ir formos, apibūdinamos įkyraus persekiojimo pasekmės aukai, nagrinėjamos reagavimo ir prevencijos galimybės. Pabrėžiama, kad įkyraus persekiojimo viktimizacijos procesai priklauso nuo daugelio faktorių. Straipsnyje taip pat aptariami baudžiamieji teisiniai įkyraus persekiojimo vertinimo aspektai Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Analizuojant atskirus įkyraus persekiojimo kriminalizavimo atvejus, kartu atkreipiamas dėmesys į kompleksinės socialinės veiklos būtinumą, užkertant kelią šiam žalingam reiškiniui.

PDF

Bibliografinės nuorodos

BALDRY, Anna Constanza; CINQUEGRANA, Vincenza; CACACE, Sonya; CRAPOLICCHIO, Eleonora (2016). Victim’s perception of quality of help and support by the police issuing warnings orders in ex intimate partner stalking cases in Italy. Policing: a Journal of Policy and Practice, vol. 10, iss. 4, p. 432–445. ISSN 1752-4512.
ČĖSNIENĖ, Ilona; ČĖSNA, Rytis (2006). Asmens persekiojimas: teisinės ir psichologinės problemos. Jurisprudencija, Nr. 11(89), p. 27–33. ISSN 1392-6195.
De FAZIO, Laura (2011). Criminalization of stalking in Italy: One of the last among the current European member states’ anti-stalking laws. Behavioral Sciences & the Law, vol. 29(2), p. 317–323.
HIRTENLEHNER, Helmut; STARZER, Barbara; WEBER, Christoph (2012). A differential phenomenology of stalking: Using latent class analysis to identify different types of stalking victimization. International Review of Victimology, vol. 18(3), p. 207–227. ISSN 02697580.
Lietuvių kalbos žodynas [interaktyvus]. Lietuvių kalbos institutas. Prieiga per internetą: [žiūrėta 2018 m. gegužės 30 d.].
MICHAILOVIČ, Ilona (2007). Viktimologijos raida ir perspektyvos. Vilnius: Teisinės informacijos centras. ISBN 978-9955-30-016-8.
MODENA GROUP ON STALKING (2007). Protecting women from the new crime of stalking: A comparison of legislative approaches within the European Union. DAPHNE PROJECT 05-1/125/W. Modena: University of Modena and Reggio Emilia.
OSICA, Natalia (2009). Stalking w Polsce? Niebieska Linia, 1. Prieiga per internetą: .
SIEMASZKO, Andrzej; GRUSZCZYŃSKA, Beata; MARCZEWSKI, Marek; OSTASZEWSKI, Paweł; WOŹNIAKOWSKA-FAJST, Dagmara (2010). Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania. Archiwum Kryminologii, vol. 32. ISSN 0066-6890.
VAN DER AA, Suzan (2017). New trends in the criminalization of stalking in the EU Member States. European Journal on Criminal Policy and Research, p. 1–19. ISSN 0928-1371.
VAN DER AA, Suzan; RÖMKENS, Renée (2013). The state of the art in stalking legislation: Reflections on European developments. European Criminal Law Review, vol. 3(2), p. 232–256. Prieiga per internetą: .
VAN DER AA, Suzan (2012). Stalking as a form of (domestic) violence against women: two of a kind? Rassegna Italiana di Criminologia, vol. 3, p. 174–187. ISSN 2240-8053.
WOŹNIAKOWSKA-FAJST, Dagmara (2017). Ofiary uporczywego nękania (stalkingu) – charakterystyka oraz skutki pokrzywdzenia. In L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka (red. nauk.). Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 229–239. ISBN 978-83-8107-421-6.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741.
Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Valstybės žinios, 2011, Nr. 72-3475.
Jungtinių Tautų konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW), ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. I-1035. Valstybės žinios, 1996, Nr. 21-549.
Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje panaikinimo (Stambulo konvencija) (2011). Prieiga per internetą: .
European Union Agency for Fundamental Rights (2014). Violence against women: an EU-wide survey. Prieiga per internetą: .
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G, Forma_2Ž-APSK). Prieiga per internetą: .
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.