Ontology-based approach to reuse of business process knowledge
VERSLO INFORMACIJOS SISTEMOS
Donatas Čiukšys
Albertas Čaplinskas
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3424
PDF

Kaip cituoti

Ontology-based approach to reuse of business process knowledge (D. Čiukšys & A. Čaplinskas , Trans.). (2008). Information & Media, 42(43), 168-174. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3424

Santrauka

The paper proposes an approach to reuse of business process knowledge based on domain engineering, knowledge engineering and ontology-based systems engineering. The main idea of the proposed approach is to separate business process ontology and application domain ontology, and reuse the process ontology in different application domains. A notion of generic business process is introduced and is defined as a family of similar business processes. The two life cycles activity of
location of generic business process in application domain is discussed.

Ontologijomis grindžiamas verslo procesų žinių pakartotinio naudojimo metodas
Donatas Čiukšys, Albertas Čaplinskas

Santrauka
Straipsnyje pristatomas verslo procesų žinių pakartotinio naudojimo metodas, grindžiamas dalykinių sričių inžinerija, žinių inžinerija ir ontologijomis grindžiama sistemų inžinerija. Pagrindinė siūlomo metodo idėja yra atskirti verslo proceso ontologiją nuo dalykinės srities ontologijos ir pakartotinai panaudoti proceso ontologiją skirtingose dalykinėse srityse. Pasiūloma apibendrinto verslo proceso sąvoka, apibrėžiama kaip panašių verslo procesų šeima. Straipsnyje aptariama apibendrinto verslo proceso lokacija dalykinėje srityje, susidedanti iš dviejų gyvavimo ciklų. Pirmame cikle yra atliekama apibendrinto proceso inžinerija, antrame – konkretaus proceso inžinerija. Pastaroji susideda iš trijų žingsnių: proceso konfigūravimo, dalykinės srities
esybių priskyrimo proceso vaidmenims ir valdymo srautų tarp proceso veiklų apibrėžimo.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai