Asmeninės lyderystės raiška sparčiai kintančioje aplinkoje
Komunikacija organizacijoje
Danuta Diskienė
Simona Narmontaitė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3157
PDF

Kaip cituoti

Diskienė D., & Narmontaitė S. (2011). Asmeninės lyderystės raiška sparčiai kintančioje aplinkoje. Information & Media, 55, 7-18. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3157

Santrauka

Šiuolaikinių organizacijų aplinka pasižymi nepastovumu, rinkų globalizavimu, perėjimu iš industrinės ekonomikos į žinių ekonomikos plėtrą, skatina konkurencijos augimą, technologinius pokyčius, žmogiškojo kapitalo svarbos suvokimą. Siekdamos užimti ir išlaikyti deramą poziciją, organizacijos turi siekti ne tik ekonominių ir technologinių pokyčių, bet ir skatinti naudoti intelektinį kapitalą, ugdyti darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo poreikius. Tai iškelia lyderystės kaip asmeninio tobulėjimo strategijos svarbą. Straipsnyje atskleidžiamas asmeninės lyderystės koncepcijos turinys ir pabrėžiamas jos aktualumas. Nagrinėjamos esminės asmeninės lyderystės strategijos ir jų įgyvendinimas. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais, analizuojamas asmeninės lyderystės įgūdžių įvaldymo lygis.
Pagrindiniai žodžiai: asmeninė lyderystė, asmeninės lyderystės strategijos, asmeninės lyderystės įgūdžių įvaldymas.

Self-Leadership expression in Rapidly Changing Environment
Danuta Diskienė, Simona Narmontaitė

Summary
Recently the popularity and potential of self-leadership in organizations has undoubtedly increased. To hold sway over the rapidly changing organizational environment requires flexibility, creativity, innovation, fast response and great learning skills. Therefore, organizations seeking to maintain an all-important competitive advantage have to pay attention to developing the managerial and professional competence of their employees. Managerial competence naturally involves self-leadership as a clearly defined self-development strategy. It means that managers should become self-leaders because seeking to lead others they should be able to lead themselves. The article aimsto highlight the relevance of self-leadership and to reveal the content of its concept. The main self-leadership strategies and their implementation outcomes are discussed. The article involyes the research results of master students on the development of self-leadership skills.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>