Pedagogų organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajos
Informacijos valdymas
Danuta Diskienė
Katažyna Tamoševičienė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2014.69.5100
PDF

Reikšminiai žodžiai

organizacinis įsipareigojimas
emocinis įsipareigojimas
normatyvinis įsipareigojimas
tęstinis įsipareigojimas
pasitenkinimas darbu
įsitraukimas į darbą

Kaip cituoti

Diskienė D. ir Tamoševičienė K. (2015) „Pedagogų organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajos“, Information & Media, 690, p. 89-102. doi: 10.15388/Im.2014.69.5100.

Santrauka

Šiuolaikinės organizacijos norėdamos prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų tapo labiau priklausomos nuo darbuotojų turimų žinių negu fizinių gebėjimų. Įsipareigojimo organizacijai tyrimų aktualumas yra susijęs su organizacijų vadovų poreikiu žinoti, į kokius reiškinius, susijusius su organizacinių įsipareigojimų vystymu, reikėtų pirmiausia atkreipti dėmesį. Įsitraukimas į darbą, organizacinis įsipareigojimas ir pasitenkinimas darbu – tai trys tarpusavyje besisiejantys reiškiniai, kurie svarbūs tiek individualių, tiek organizacinių poreikių tenkinimui. Straipsnyje pateikiamas teorinis organizacinio įsipareigojimo ir jo dėmenų (emocinio, normatyvinio ir tęstinio įsipareigojimo), pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajų modelis, kuriuo remiantis buvo atliktas empirinis tyrimas. Tyrimo rezultatai atskleidė ryšius tarp organizacnio įsipareigojimo ir jo dėmenų, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai