Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje
Informacija ir teisė
Darius Štitilis
Marius Laurinaitis
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3231
PDF

Kaip cituoti

Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje (D. Štitilis & M. Laurinaitis , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 240-247. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3231

Santrauka

Straipsnyje analizuojama tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje ir pagrindiniai šios pavojingos veikos požymiai. Straipsnį sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje analizuojamos tapatybės ir identifi kavimo elektroninėje erdvėje kategorijos. Antroji dalis skirta aptarti ir susisteminti tapatybės elektroninėje erdvėje vagystės būdams ir formoms. Trečioje straipsnio dalyje pateikiama tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje samprata. Ketvirtoji straipsnio dalis skirta tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje, kaip atskiros veikos, kriminalizavimo aptarčiai. Straipsnyje atlikta analizė leidžia teigti, kad tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje būdai ir formos yra labai įvairūs ir nuolat kinta, atsiranda vis naujų. Įvairiuose šaltiniuose iki šiol diskutuojama dėl tapatybės vagystės sampratos. Atlikę analizę autoriai siūlo naudoti tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje sampratos variantą. Straipsnyje taip pat pateikiamos naujausios tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje kriminalizavimo tendencijos.

Online Identity Theft
Darius Štitilis, Marius Laurinaitis

Summary
The article analyzes the identity theft in electronic space, and the main aspects of this dangerous crime. The article consists of four parts. The fi rst part analyzes the identity and identifi cation in electronic space category. The second part is dedicated to discussing and systematizes techniques and forms of identity theft in electronic space. The third paragraph proposes the conception of the identity theft in electronic space. The fourth paragraph analyzes identity theft in electronic space as the individual crime, and proposes criminalize aspects. The analysis in this article suggests that the methods of identity theft in electronic space are very different and constantly changing, as well as new ways and forms. In different sources there are a lot of discussions about the concept of identity theft. The authors carried out suggest using of identity theft in electronic space version as the concept. The article also includes the latest identity theft in electronic space criminalize aspects.

>

PDF