Ginčų su vartotojais sprendimas elektroninėje komercijoje*
Informacija ir teisė
Irmantas Rotomskis
Darius Štitilis
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3232
PDF

Reikšminiai žodžiai

none nėra

Kaip cituoti

Ginčų su vartotojais sprendimas elektroninėje komercijoje* (I. Rotomskis & D. Štitilis , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 233-239. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3232

Santrauka

Plintant globaliai elektroninei komercijai, atsiranda naujos rizikos ir grėsmės. Todėl kyla būtinybė efektyviai spręsti ginčus su vartotojais. Teisminis ginčų su vartotojais elektroninėje komercijoje sprendimas dažnai esti per daug brangus, turi ir kitų trūkumų. Straipsnyje nagrinėjami ginčų su vartotojais sprendimo elektroninėje komercijoje aspektai. Visų pirma, aptariamos šiuolaikinės ginčų su vartotojais sprendimo elektroninėje komercijoje tendencijos ir būdai, išskiriami alternatyvių ginčų sprendimo būdų pranašumai ir trūkumai. Nagrinėjama situacija Lietuvoje sprendžiant ginčus su vartotojais, kylančius iš elektroninės komercijos santykių: analizuojamos susijusių teisės aktų nuostatos ir praktiniai šių ginčų sprendimo būdai. Aptariamos alternatyvių ginčų su vartotojais elektroninėje komercijoje sprendimo būdų Lietuvoje galimybės ir tendencijos.

Consumer Disputes Resolution in Electronic Commerce
Irmantas Rotomskis, Darius Štitilis

Summary
As electronic commerce continues its unprecedented expansion on a global scale, along with new opportunities come new risks and liabilities. The need for effi cient and effective dispute resolution in this context has become crucial. At least for the time being, for most consumer e-commerce disputes the cost of legal redress by litigation is not proportionate to the value of the claim. Despite, dispute resolution schemes in Lithuania at that moment are mainly concerned with resolution of consumer disputes in court or out-of court (based on written procedure) and any initiatives related to innovative consumer dispute resolution mechanisms are not appreciable yet. Abroad a large number of Online Dispute Resolution (ODR) schemes are concerned with the resolution of consumer disputes arising from e-commerce transactions conducted on the Internet. Such schemes and the issues involved in Lithuania shall be analyzed. Also, as result of the research, electronic commerce consumer disputes resolution model in Lithuania will be suggested.

PDF