Modelių darnos užtikrinimas naudojant OMT, Booch ir OOSE objektinius metodus
Programavimas ir programinė įranga
Ruta Dubauskaite
Olegas Vasilecas
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3244
PDF

Kaip cituoti

Dubauskaite R., & Vasilecas O. (2009). Modelių darnos užtikrinimas naudojant OMT, Booch ir OOSE objektinius metodus. Information & Media, 50, 160-167. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3244

Santrauka

Projektuodami informacinę sistemą sukuriame skirtingus modelius pagal duomenis, procesus ir kitus aspektus. Šiuo atveju yra rizika, kad sistemos specifi kacijoje bus darnos pažeidimų dėl tarpusavyje nesuderintų modelių. Darnūs ir neprieštaringi modeliai yra reikalingi tolesniam pradinių modelių transformavimui ir galiausiai programinio kodo generavimui. Taigi yra svarbu užtikrinti modelių darną. Taikant objektinių sistemų kūrimo metodus darnos užtikrinimo problema sprendžiama apribojant kiekvieno aspekto, pavyzdžiui, duomenų, procesų ir kitų, modelius. Tačiau dviejų ir daugiau skirtingų aspektų modelių ribojimai nėra apibrėžti išreikštiniu būdu. Šiame darbe siūloma išplėsti ribojimais grindžiamą modelių darnos užtikrinimo būdą, papildant jį objektinių modelių darnos taisyklėmis. Darnos taisyklė šiame kontekste apibrėžia ryšių tarp skirtingų aspektų modelių elementų ribojimus. Pasiūlytas objektinių modelių darnos užtikrinimo būdas yra iliustruojamas knygų bibliotekos dalykinės srities pavyzdžiu. 

Ensuring Models Consistency in the OMT, Booch, and OOSE Object-Oriented Methods
Rūta Dubauskaitė, Olegas Vasilecas

Summary
Modelling of information systems (IS) involves development of different models that present various aspects of a system, like the static structure, behaviour, etc. Expression of an IS through various models is related to the problem of ensuring of different models consistency, which is very important for IS design, models transformation and fi nally code generation tasks. Restriction of IS models can help to solve the problem of models inconsistency. However, constraints defi ned in the OMT, OOSE, Booch object-oriented methods are suitable only for one model and at that point constraints of models relationships are not defi ned explicitly. Hence the authors of the paper suggest the approach for extension of an ensuring consistency, based on semi-formal models with constraints, by adding the consistency rules to object-oriented IS models. Consistency rules are directed to constrain relationships of different aspect models. The proposed approach is illustrated by a case study in a digital library domain.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.