Žiniatinklio paslaugų sistemų kūrimas, grindžiamas ontologijomis*
Informacinių sistemų kūrimas
Rūta Dubauskaitė
Olegas Vasilecas
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3354
PDF

Kaip cituoti

Dubauskaitė R., & Vasilecas O. (2008). Žiniatinklio paslaugų sistemų kūrimas, grindžiamas ontologijomis*. Information & Media, 46, 102-114. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3354

Santrauka

Žiniatinklio paslaugų sistemos, kurių funkcionalumas yra panašus, dažnai yra kuriamos nenaudojant kitų įmonių sukauptų panašių dalykinių sričių žinių. Dėl to sistemose pasikartoja tų pačių klaidų, pavyzdžiui, nustatomi ir vėliau sistemoje naudojami ne visi svarbūs koncepcinio duomenų modelio objektai bei sukuriamas netikslus ir neišsamus verslo taisyklių rinkinys. Siekiant išspręsti paminėtas problemas kuriant informacines sistemas siūloma naudoti dalykinės srities ontologiją. Šiame darbe ontologijų taikymo būdas derinamas su žiniatinklio paslaugų sistemomis, šitaip siekiama pagerinti jų kūrimo procesą. Atliekant tyrimą buvo siekiama geriau suprasti žiniatinklio paslaugų sistemoje taikomas taisykles ir parinkti dalykinės srities ar žiniatinklio paslaugų ontologiją, kuri galėtų būti tinkama nustatant taisykles. Todėl žiniatinklio paslaugų sistemos taisykles suskirstėme į sąveikos, verslo logikos, naudojimo, prieigos ir sekų taisyklių klases. Sąveikos taisyklių klasei nustatyti siūloma naudoti žiniatinklio paslaugų ontologiją, verslo logikos, naudojimo, prieigos taisyklėms išgauti – dalykinės srities ontologiją, o nustatant sekų klasės taisykles gali būti naudojamos abi minėtosios ontologijų rūšys. Pasiūlytas ontologijų naudojimo žiniatinklio paslaugų sistemoje būdas patikrintas kuriant publikacijų e. bibliotekos koncepcinį duomenų modelį ir taisyklių rinkinį.
Pagrindiniai žodžiai: žiniatinklio paslauga, ontologija, verslo taisyklė, koncepcinis duomenų modelis.

Ontology-based web services system development
Rūta Dubauskaitė, Olegas Vasilecas

Summary

Web services systems are often created from scratch despite of already existing systems with similar functions. Therefore the same mistakes can arise in development of the systems, for example: important concepts of data model are not defined, incorrect rules model are created. Ontology is proposed to use in the development of information system for getting domain knowledge.
The ways of using ontology in the development of web services systems are analyzed in the paper. The aim of this research is to improve the process of web services system development. The analysis of web services, ontology and business rules shows that it is advisable to use ontology to create set of business rules, conceptual data model.
We propose to classify the rules of web services systems in order to better understand them and choose better ontology for their elicitation. In the paper ontology approach is applied for web services systems. It is proposed to use domain ontology for elicitation of domain, access, usage and orchestration rules, web services ontology can help to elicit choreography and orchestration rules. Suggested approach is examined developing prototype of university e. publication web services system. Suggested classification of web services systems rules enables easier to elicit rules and allows choosing suitable source of rules (web service ontology or domain ontology). It is found that using ontology in development process of web services systems allows creating more correct set of rules and conceptual data model.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.