Automatinio mokinių programų vertinimo sistemų lyginamoji analizė
Programavimo mokymas
Bronius Skūpas
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3246
PDF

Kaip cituoti

Skūpas B. (2009). Automatinio mokinių programų vertinimo sistemų lyginamoji analizė. Information & Media, 50, 147-152. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3246

Santrauka

Mokant programavimo jau seniai taikomas automatinis vertinimas. Tokiu atveju mokiniai (ar studentai) turi programas-sprendimus pateikti testavimo sistemai. Kad sistema galėtų patikrinti darbus, jie turi tenkinti gana griežtus reikalavimus. Savo ruožtu automatinė vertinimo sistema gali įvertinti dalį pamatuojamų kriterijų, patikrinti programos funkcionavimą su pradinių duomenų rinkiniais. Automatinių sistemų funkcionalumas kartais praplečiamas rankinėmis vertinimo galimybėmis, taip gaunant
pusiau automatines sistemas. Sistemose paplitę du pagrindiniai programų analizės metodai: dinaminis ir statinis, o vertinimo būdų, kriterijų įvairovė yra gerokai didesnė. Automatinės mokinių programų vertinimo sistemos gelbsti ne tik vertinant kontrolines užduotis. Jos gali turėti ir mokomąją funkciją – mokinys gauna galimybę greitai, vos ne bet kuriuo momentu pasitikrinti, gauti kitą panašią užduotį, esti įsitikinęs vertinimo objektyvumu. Siekiant tobulinti automatinio vertinimo mokomąją funkciją reikia skirti daugiau dėmesio esamų sistemų analizei, jų pranašumams ir trūkumams. Straipsnyje lyginamosios analizės būdu vertinami sprendimai, siūlomos naujos sistemų tobulinimo sritys.

Comparative Analysis of Automatic Students’ Program Evaluation Systems
Bronius Skūpas

Summary
Practice in programming is typical for graduators of secondary schools and for programming courses in universities. Students usually have programming assignments that need to be assessed. The assessment can be done using automatic assessment systems. There are several areas where such systems can be used: programming competitions and preparations for them, evaluation of maturity exam in programming, teaching of programming in courses. Static and dynamic assessment of programs is discussed. Article compares several different assessment systems described in literature and available from Internet. Comparative analysis shows main strength and weakness of automatic assessment systems. Requirements, possibilities and trends for future assessment systems are discussed.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.