Informacinių technologijų naudojimas mokymui
Informacinės technologijos mokymui ir studijoms
Kristina Nekrašaitė
Tomas Petkus
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3296
PDF

Kaip cituoti

Nekrašaitė K., & Petkus T. (2009). Informacinių technologijų naudojimas mokymui. Information & Media, 50, 112-116. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3296

Santrauka

Pastaruoju metu Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama informacinių ir komunikacinių technologijų integravimui į ugdymo procesą tuo siekiant pagerinti mokinių mokymo(si) rezultatus. Darbe apžvelgti Lietuvoje parengti svarbūs strateginiai dokumentai. Atliktas didelės apimties anketinis tyrimas, kurio tikslas buvo išsiaiškinti informacinių ir komunikacinių technologijų integravimo į ugdymo procesą padėtį Lietuvos mokyklose. Tyrimui atlikti buvo sudarytos anketos, apklausti 329 mokytojai iš 72 Lietuvos mokyklų, duomenys apibendrinti. Tyrimo rezultatai buvo palyginti su 2003 m. Lietuvoje atliktu Mokomųjų kompiuterinių priemonių naudojimo ir diegimo tyrimu.

Usage of Information Technology in the Education
Kristina Nekrašaitė, Tomas Petkus

Summary
Nowadays more attention in Lithuania is devoted to the integration of information and communication technologies into the process of education in order to get better results of students’ studies. The review of meaningful strategic documents that have been prepared in Lithuania is accomplished in this work. A wide questionnaire based survey has been made with the aim of fi nding out the situation of the integration of information and communication technologies into the process of education in Lithuania‘s schools. Questionnaires were made to realize a survey, and 329 teachers from 72 schools in Lithuania were questioned. The data was summarised. The results of the survey were compared with a work “The Study of Implantation and Applying of Computer Teaching Aids” which was accomplished in Lithuania in 2003.

18px;">

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.