Informatikos mokytojų virtualios mokomosios aplinkos kūrimas ir tyrimas
Švietimas žinių visuomenėje
Joana Lipeikienė
Tomas Petkus
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3446
PDF

Kaip cituoti

Lipeikienė J. ir Petkus T. (2008) „Informatikos mokytojų virtualios mokomosios aplinkos kūrimas ir tyrimas“, Information & Media, 42(43), p. 30-36. doi: 10.15388/Im.2008.0.3446.

Santrauka

Straipsnyje aprašoma Vilniaus pedagoginiame universitete sukurta visus pagrindinius informatikos studijų modulius teikianti virtuali mokymosi aplinka, jos struktūra, kūrimas ir tyrimas. Mokymosi aplinka sukurta pagal ESF įgyvendintą projektą ir jau antri metai naudojama Pedagoginio universiteto visų pakopų informatikos studijoms. Autoriai apžvelgia mokomosios aplinkos naudojimo patirtį, pateikia dėstytojų ir studentų nuomonės tyrimo rezultatus.

Creation and investigation of the virtual informatics teachers’ learning environment
Joana Lipeikienė, Tomas Petkus

Summary
Open Virtual Informatics Teachers’ Learning Environment was created at the Vilnius Pedagogical University according to the project of European Structural Funds. The structure of the Environment and its’ use for teaching students – future teachers is described in the paper. The Virtual Learning Environment (VLE) consists of the main 34 courses of informatics studies at the Vilnius Pedagogical University. Teachers of the Mathematics and Informatics Department of the Vilnius Pedagogical University have used the Environment during two years. In the paper the authors present their experience and results of the investigation of students’ and teachers’ opinion about positive and negative aspects of the Environment.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.