Matematinės komunikacijos studijų programos kūrimas
Informacinės technologijos mokymui ir studijoms
Joana Lipeikienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3297
PDF

Kaip cituoti

Lipeikienė J. (2009). Matematinės komunikacijos studijų programos kūrimas. Information & Media, 50, 107-111. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3297

Santrauka

Straipsnyje aprašomi atlikti tyrimai kuriant naują matematinės komunikacijos studijų programą. Programa skirta technologiškai gerai išprususiems matematikams rengti. Siekiant sudaryti šiuolaikišką deramo lygio studijų programą, pirmiausia buvo
atsižvelgiama į anksčiau autorės tirtų matematikai taikytinų informacinių ir komunikacinių technologijų apibendrinimą, padarytas išvadas apie reikiamą matematiko ir matematikos mokytojo technologinę ir edukacinę kompetenciją. Darbe atliktas
matematinės komunikacijos sąvokos vartojimo įvairiomis prasmėmis tyrimas ir padaryta išvada, kad visus pagrindinius matematinės komunikacijos aspektus apimanti studijų programa gali būti šiuolaikiškų matematikų ir matematikos mokytojų
ugdymo programa.

Development of a Mathematical Communication Curriculum
Joana Lipeikienė

Summary
The paper presents investigations and creation of a new Mathematical communication (MC) curriculum. The curriculum is intended to educate technologically well skilled mathematicians. In order to create the contemporary curriculum of an appropriate level, fi rst of all, we considered the author‘s investigations on information and communication technologies (ICT) applicable to mathematics, as well as the relevant ICT and educational competence of mathematicians. The concept of MC is rather wide and can be interpreted in various aspects and considered at different levels. After investigation of its wide and diverse use we have drawn a conclusion that the curriculum “Mathematical communication”, including all the main aspects of MC can realize the intention to educate contemporary innovative mathematicians and mathematics teachers. The curriculum was developed as a new branch of the study program “Mathematics and informatics”, which was approbated, evaluated by external experts and was implemented at the Vilnius Pedagogical University in 2003. The new curriculum keeps the amount of mathematics subjects, the main structural elements and their amount in terms of credits of the study program.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.