Mokymosi objektų metaduomenų analizė: valdomų žodynų reikšmės
Informacinės technologijos mokymui ir studijoms
Svetlana Kubilinskienė
Inga Žilinskienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3299
PDF

Kaip cituoti

Mokymosi objektų metaduomenų analizė: valdomų žodynų reikšmės (S. Kubilinskienė & I. Žilinskienė , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 95-100. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3299

Santrauka

Pagrindinis straipsnio tikslas yra išanalizuoti mokymosi objektų (MO) metaduomenų standarto LOM (angl. Learning Object Metadata) edukacinės dalies 5.2 elementą (MO tipą) nagrinėjant stambiausius Europos mokslo ir technologijų projektus bei LOM standarto taikymo modelių valdomų žodynų reikšmes. Remdamosi MO metaduomenų standarto taikymo modelio elementų tobulinimo principais ir atliktos analizės rezultatais autorės siūlo originalų patobulintą ir praplėstą MO tipo valdomą žodyną, kuris remiasi LOM standarto ir kitais valdomais žodynais. Valdomo žodyno reikšmių tikslumas ir vienareikšmiškumas leistų naudotojams tiksliai rasti jiems tinkamus MO pagal jų tipą MO paieškos sistemose.

Research of Learning Object Metadata: Values of the Controlled Vocabulary
Svetlana Kubilinskienė, Inga Žilinskienė

Summary
The main aim of the article is to analyse the element 5.2 of the education part of the learning object metadata standard (LOM). The values of the controlled vocabularies of the largest European scientifi c and technological projects and LOM standard’s application profi les are analysed in the article. The authors propose the original improved and extended controlled vocabulary of the learning object type which is based on LOM standard and the other standards’ controlled vocabularies. These proposals are based on the scientifi c principles of improvement of the learning object metadata application profi les and the research results. The proposed accurate and unambiguous values of the controlled vocabulary give the users the possibility to precisely search and fi nd suitable learning objects in the search systems in conformity with their types.

PDF