Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai
Informacijos vadyba
Lina Markevičiūtė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3322
PDF

Kaip cituoti

Markevičiūtė L. (2009). Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai. Information & Media, 49, 7-30. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3322

Santrauka

Sėkmingas kokybės vadybos sistemos funkcionavimas, nuolatinis sistemos tobulinimas, skatinantis sistemos brandą, nėra savaiminis reiškinys. Siekdamos kokybės vadybos sistemos brandos organizacijos privalo sukurti tam tinkamas sąlygas: identifikuoti brandos veiksnius ir rūpintis tinkama jų įtaka. Informaciniai veiksniai yra priskiriami prie veiksnių, lemiančių kokybės vadybos sistemos brandą, kategorijos. Tačiau iki šiol informacinių veiksnių visuma, daranti įtaką kokybės vadybos sistemų brandai, nėra identifikuota remiantis informacijos mokslų teorine baze. Nepakankamai apibrėžtos ir veiksnių charakteristikos, užtikrinančios tinkamą įtaką kokybės vadybos sistemoms. Per didelė entropija šiais klausimais lemia, kad organizacijos nesugeba sudaryti tinkamų sąlygų savo kokybės vadybos sistemų brandai. Įvardytos problemos skatina formuluoti tokį mokslinio tyrimo tikslą – identifikuoti kokybės vadybos sistemos brandos informacinių veiksnių visumą ir išaiškinti jų įtaką sistemos brandai.

The information factors of quality management system maturity
Lina Markevičiūtė

Summary
A successful functioning of the quality management system’ which determines its maturity, is not a self-contained phenomenon. To ensure quality management system maturity, and organization must determine the maturity factors and to ensure their due effect on the quality management system. Information factors are among the factors that determine the quality management system’s maturity. However, the information factors haves not yet been based on information theory. The characteristics of these information factors are defined insufficiently, either. These problems incited the purpose of the research – to elucidate the whole of informational factors that impact the quality management system’s maturity and their influence on system development.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.