Euristinių algoritmų klasifikavimas
Informacinės technologijos
Alfonsas Misevičius
Vytautas Bukšnaitis
Jonas Blonskis
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3327
PDF

Kaip cituoti

Misevičius A., Bukšnaitis V., & Blonskis J. (2009). Euristinių algoritmų klasifikavimas. Information & Media, 48, 117-126. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3327

Santrauka

Straipsnis skiriamas euristinių optimizavimo algoritmų, kurie jau kelis dešimtmečius traukia kompiuterių mokslo specialistų dėmesį, klasifikavimo klausimų aptarčiai. Jame apibrėžiami euristinių algoritmų tikslai, paskirtis, jų principiniai skiriamieji faktoriai, savybės. Apžvelgiamos svarbesnių euristinių optimizavimo algoritmų (tokių kaip atkaitinimo modeliavimas, tabu paieška, genetiniai algoritmai ir pan.) klasifikavimo schemos (metodikos). Nagrinėjamas universalios algoritmų sudedamųjų komponentų matricos – substancinių konceptų sistemos – naudojimas klasifikuojant euristinius algoritmus. Pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios išvados.
Reikšminiai žodžiai: algoritmai, algoritmų klasės, euristiniai ir metaeuristiniai algoritmai, algoritmų klasifikavimas.

On the classification of heuristic algorithms
Alfonsas Misevičius, Vytautas Bukšnaitis, Jonas Blonskis

Summary
In this paper, the issues related to the classification (taxonomy) of heuristic optimization algorithms are discussed. Firstly, the main goals and features of heuristic techniques are introduced. Further, we outline some important classification schemes (templates) for the classical and modern heuristic algorithms such as (descent) local search, simulated annealing, tabu search, genetic (evolutionary) algorithms, ant colony optimization, etc. We also analyze the basic aspects of a universal classification template based on a set of so-called substantial concepts, i.e. the fundamental structural components of the algorithms. The paper is completed with concluding remarks. 
Key words: algorithms, heuristic and metaheuristic algorithms, classification of algorithms.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.