Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino praktinių užduočių ypatumai
Programavimo mokymas
Jonas Blonskis
Renata Burbaitė
Valentina Dagienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3248
PDF

Kaip cituoti

Blonskis J., Burbaitė R., & Dagienė V. (2009). Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino praktinių užduočių ypatumai. Information & Media, 50, 136-141. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3248

Santrauka

Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino sudėtis: IT ir programavimo testas sudaro 50 %, praktinės programavimo užduotys – 50 %. Egzamino programoje numatyta, kad egzamino medžiaga turi tenkinti tokius reikalavimus: žinios ir supratimas – 30 %, praktiniai įgūdžiai – 30 % ir problemų sprendimas – 40 %. Testu tikrinamos žinios ir praktiniai įgūdžiai, praktinėmis užduotimis tikrinamas mokinių gebėjimas savarankiškai, priimti sprendimus, parašyti racionalią programą. Straipsnyje nagrinėjama užduoties sprendimo būdo parinkimo, duomenų struktūrų sukūrimo ir gebėjimų taikyti algoritmus svarba rengiant mokinius informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui.

The Peculiarities of Practical Tasks of Information Technology State Examination
Jonas Blonskis, Renata Burbaitė, Valentina Dagienė

Summary
The composition of Information Technologies State examination (IT SE) is the following: the test of IT and programming composes 50 % and practical programming tasks – 50 %. In the examination program, it is determined that the examination material has to meet the following requirements: knowledge and understanding – 30 %, practical skills – 30 % and problem solving – 40 %. While the test examines the knowledge and practical skills, the practical tasks are used to examine pupils’ ability to think independently, make decisions and write a rational program. It involves selecting a way to solve the task, creating data structures and realizing algorithms to work with data in the mentioned structures, and ability to fi nd nonstandard ways of algorithms application. Some teachers also ascribe task diffi culty to the aforementioned.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>