Įmonės metaduomenų modelio formavimas remiantis veiklos modeliu
Informacinės technologijos
Saulius Gudas
Gražina Kalibataitė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3177
PDF

Kaip cituoti

Gudas S., & Kalibataitė G. (2010). Įmonės metaduomenų modelio formavimas remiantis veiklos modeliu. Information & Media, 54, 17-43. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3177

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami įmonės metaduomenų modelio formavimo pagal veiklos modelį principai. Analizuojami veiklos modeliavimo metodai, lyginamos žinomos veiklos modelių notacijos jų perteikiamų metaduomenų požiūriu. Nagrinėjamos veiklos valdymo modelio, kuris sudaromas remiantis elementariu valdymo ciklu (EMC), savybės metaduomenų aspektu. Atliktas tokio veiklos valdymo modelio savybių įvertinimas metaduomenų požiūriu rodo, kad EMC pagrindu sudarytas veiklos modelis perteikia daugiau metaduomenų, formaliai yra turtingesnis už kitus veiklos modeliavimo metodus. Pateikta metaduomenų gavimo iš veiklos modelio schema, aprašyti metaduomenų gavimo iš veiklos modelio proceso etapai.
Pagrindiniai žodžiai: informacijos sistemos, veiklos modeliavimas, įmonės metaduomenys, veiklos valdymo modelis, elementarus valdymo ciklas (EMC), metaduomenų modelio formavimas.

Modeling the Enterprise Metadata Model Based on the Business Model
Saulius Gudas, Gražina Kalibataitė

Summary
The article analyzes the principles of enterprise metadata modeling and the modeling methods in metadata terms. The business models and their notation-conveyed formalized description of metadata are proposed. The relative performance management model, which follows the elementary management cycle (EMC), is analyzed. The operational manage ment of the properties of the metadata model shows that the EMC-based business model reflects more metadata than any other business modeling technique. A conceptual scheme of metadata extraction from the operational model by the process steps is described.

18px;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.