Atsakingi redaktoriai
Lietuvos matematikos rinkinys
Atsakingi redaktoriai

Vyriausiasis redaktorius
R. Leipus iD icon https://orcid.org/0000-0002-2099-2380 E-mail: remigijus.leipus@mif.vu.lt
Vilniaus universitetas, Lietuva

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas
Artūras Štikonas iD icon https://orcid.org/0000-0002-5872-5501 E-mail: arturas.stikonas@mif.vu.lt
Vilniaus universitetas, Lietuva

Atsakingoji sekretorė
R. Činčienė E-mail: rita.cinciene@mif.vu.lt
Vilniaus universitetas, Lietuva

Redakcinė kolegija

J. Banionis, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
R. Garunkštis, Vilniaus universitetas, Lietuva
T. Iešmantas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
R. Kačinskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
P. Katauskis, Vilniaus universitetas, Lietuva
N. Kosareva, Vilniaus Gedimino technikosl universitetas, Lietuva
K. Kubilius, Vilniaus universitetas, Lietuva
O. Kurasova, Vilniaus universitetas, Lietuva
V. Pekarskas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
M. Ragulskis, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
J. Šiaulys, Vilniaus universitetas, Lietuva
O. Štikonienė, Vilniaus universitetas, Lietuva