T. 58 (2017): A serija

T. 58 (2017)

Lietuvos matematikos rinkinys
A serija
Publikuota 2017-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10

Straipsniai

Romas Alonderis
Brodskio kodavimo metodas teiginių logikai
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
1–6
PDF
Paulius Drungilas | Linas Klimavičius
Kubinių algebrinių skaičių multiplikatyvusis priklausomumas
Santraukos peržiūros 76 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
7–9
PDF
Pranas Katauskis
Dviejų modelių, aprašančių dimerų katalitinę reakciją kompozitinio katalizatoriaus paviršiuje, palyginimas
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
10–15
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Elementari trečiojo ir ketvirtojo laipsnių lygčių teorija
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
16-22
PDF
Juozas Juvencijus Mačys | Jurgis Sušinskas
Fundamentali lygtis
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
23-27
PDF
Gailė Paukštaitė | Artūras Štikonas
Antrosios eilės diferencialinio uždavinio su viena nelokaliąja sąlyga minimalusis sprendinys
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
28-33
PDF
Rimantas Pupeikis
Adaptyvusis jungtinis sistemos parametrų ir vėlavimo sekimo metodas
Santraukos peržiūros 54 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
34-39
PDF