T. 58 (2017): A serija

T. 58 (2017)

Lietuvos matematikos rinkinys
A serija
Publikuota 2017-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24

Straipsniai

Romas Alonderis
Brodskio kodavimo metodas teiginių logikai
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
1–6
PDF
Paulius Drungilas | Linas Klimavičius
Kubinių algebrinių skaičių multiplikatyvusis priklausomumas
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
7–9
PDF
Pranas Katauskis
Dviejų modelių, aprašančių dimerų katalitinę reakciją kompozitinio katalizatoriaus paviršiuje, palyginimas
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
10–15
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Elementari trečiojo ir ketvirtojo laipsnių lygčių teorija
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
16-22
PDF
Juozas Juvencijus Mačys | Jurgis Sušinskas
Fundamentali lygtis
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
23-27
PDF
Gailė Paukštaitė | Artūras Štikonas
Antrosios eilės diferencialinio uždavinio su viena nelokaliąja sąlyga minimalusis sprendinys
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
28-33
PDF
Rimantas Pupeikis
Adaptyvusis jungtinis sistemos parametrų ir vėlavimo sekimo metodas
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
34-39
PDF