Jaunimo etnokultūrinis ugdymas aukštųjų mokyklų muzikiniuose ansambliuose
(TARP)KULTŪRINIS UGDYMAS
Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė
Vida Palubinskienė
Vilius Tavoras
Publikuota 2017-07-26
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2017.38.10795
PDF

Reikšminiai žodžiai

etnokultūrinis ugdymas
muzikinis ugdymas
neformalusis švietimas
suaugusiųjų ugdymas

Kaip cituoti

Jucevičiūtė-Bartkevičienė V., Palubinskienė V. ir Tavoras V. (2017) „Jaunimo etnokultūrinis ugdymas aukštųjų mokyklų muzikiniuose ansambliuose“, Acta Paedagogica Vilnensia, 380, p. 112-125. doi: 10.15388/ActPaed.2017.38.10795.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas Lietuvos ir šalių kaimynių (Latvijos ir Lenkijos), susietų su Lietuva kultūriniais ir istoriniais ryšiais, aukštųjų mokyklų jaunimo požiūris į muzikavimą etnokultūriniame ansamblyje kaip priemonę, padedančią ugdyti etninį ir kultūrinį tapatumą (tautinį identitetą). Atliktas empirinis tyrimas* atskleidžia muzikinės veiklos etnokultūriniame ansamblyje, kaip vienos iš neformaliojo švietimo formų, pasirinkimo motyvus, etnokultūrinio ugdymo svarbą ir asmeninę reikšmę jaunimo gyvenime.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.