Kokybinių tyrimų metodologijų mokymas ir mokymasis Lietuvoje besivystančios doktorantų edukacijos kontekste
GALIMYBIŲ IR APRIBOJIMŲ KONTEKSTAI ETNOGRAFINIUOSE TYRIMUOSE
Audra Skukauskaitė
Liudmila Rupšienė
Publikuota 2017-12-29
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2017.39.11470
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

Skukauskaitė A. ir Rupšienė L. (2017) „Kokybinių tyrimų metodologijų mokymas ir mokymasis Lietuvoje besivystančios doktorantų edukacijos kontekste“, Acta Paedagogica Vilnensia, 390, p. 61-82. doi: 10.15388/ActPaed.2017.39.11470.

Santrauka

Kokybinių tyrimų metodologijos mokymasis ir mokymasis doktorantūroje yra mažai tiriamas, bet tai svarbi tyrimų sritis, turint mintyje mokslininkų, gebančių savo kokybiškais tyrimais atliepti lokalios bendruomenės ir globalios visuomenės poreikius bei besivystančias kokybinių tyrimų metodologijas, rengimą. Kita vertus, tarptautiniu mastu mokslinėje literatūroje ypač mažai reprezentuojama besivystančių neanglakalbių šalių doktorantų edukacija.
Todėl, siekdami atliepti šią spragą, nagrinėjame kokybinių tyrimų mokymą ir mokymąsi tyrimų metodologijos kurse Lietuvoje. Straipsnyje analizuojami duomenys, gauti vykdant didesnę mokslinių tyrimų programą. Jie buvo renkami, naudojant interviu kaip pokalbį su socialinių ir humanitarinių mokslo krypčių doktorantūroje dėstančiais profesoriais ir doktorantais. Be to, lygia greta buvo atliekama dokumentų analizė, vykdomas formalus ir neformalus stebėjimas, renkami interviu dalyvių reflektyvūs pasakojimai ir kiti kontekstualūs bei kontrastiniai duomenys, reikalingi daugiasluoksnei analizei. Straipsnyje remiamasi vieno interviu su doktorante ir jos dviem dėstytojais analize. Šis atvejis reprezentuoja kitų interviu metų pateiktus pasakojimus tų doktorantų, kurie pastaraisiais metais doktorantūros studijų metu mokėsi kokybinių tyrimų metodologijos kaip studijų dalyko ar jo dalies. Tyrimas rodo jau atsiradusį gana stiprų šalies profesorių potencialą gerai parengti mokslininkus kokybiniams tyrimams atlikti, apgalvotą šiuolaikišką mokymą ir bent dalies jau dabar studijuojančių doktorantų įvairiapusišką bei pasaulinius standartus atitinkantį mokymąsi atlikti kokybinius tyrimus.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.