T. 17 (2006): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 17 (2006)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2006-12-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 240
7-8
PDF
Harald Wagner
Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 887
9-17
PDF
Dalia Marija Stančienė | Juozas Žilionis
Karolingų renesansas: mokyklos ir ugdymo bruožai
Santraukos peržiūros 586 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 772
18-28
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinis paauglių elgesys XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 419
29-44
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
45-56
PDF
Gediminas Beresnevičius
Kūrybiško sprendimo ieška algoritminiais metodais
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 683
57-65
PDF
Daiva Grakauskaitė-Karkockienė
Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 349
66-77
PDF
Vaiva Rimienė
Studentų kritinio mąstymo dispozicijų ir įgūdžių kaitos galimybės
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
78-85
PDF
Liudmila Rupšienė | Ramutė Kučinskienė
Mokinių adaptacija naujojoje mokykloje
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 762
86-102
PDF
Giedrė Poderienė
Ugdymo aplinkos tobulinimas ergonominėmis priemonėmis
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 572
103-110
PDF
Romualdas Malinauskas | Šarūnas Šniras
Ugdymo programos įtaka sportuojančių moksleivių situaciniams socialiniams įgūdžiams
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
111-121
PDF
Tomas Butvilas
Netektį šeimoje patyrusių pradinių klasių mokinių statusas klasėje kaip jų socializacijos veiksnys
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
122-131
PDF
Virginija Šidlauskienė
Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
132-139
PDF
Rimantas Želvys
Internacionalizacijos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
140-146
PDF
Jelena Suchanova
Metakognityvių įgūdžių svarba savarankiškai turtinant kalbą
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
147-157
PDF
Elvyda Martišauskienė
Šiuolaikinių studentų požiūris į tradicinius (spausdintinius) vadovėlius
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
158-167
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Aplanko metodas studijuojant specialybės užsienio kalbą vykstant paradigmų kaitai
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
168-178
PDF
Jolita Šliogerienė
Savidirektyvinio kalbos mokymosi pažangos registro formos
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
179-187
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Profesoriaus B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ aktualumas
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 376
188-193
PDF
Kęstutis Kardelis
Profesoriaus B. Bitino įžvalgos apie edukacinį tyrimą
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
194-196
PDF
Audronė Bitinienė
B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ stiliaus ypatumai
Santraukos peržiūros 558 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
197-199
PDF