T. 17 (2006): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 17 (2006)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2006-12-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
7-8
PDF
Harald Wagner
Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė
Santraukos peržiūros 338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1101
9-17
PDF
Dalia Marija Stančienė | Juozas Žilionis
Karolingų renesansas: mokyklos ir ugdymo bruožai
Santraukos peržiūros 648 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 923
18-28
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinis paauglių elgesys XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje
Santraukos peržiūros 333 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 490
29-44
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
45-56
PDF
Gediminas Beresnevičius
Kūrybiško sprendimo ieška algoritminiais metodais
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 788
57-65
PDF
Daiva Grakauskaitė-Karkockienė
Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415
66-77
PDF
Vaiva Rimienė
Studentų kritinio mąstymo dispozicijų ir įgūdžių kaitos galimybės
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 485
78-85
PDF
Liudmila Rupšienė | Ramutė Kučinskienė
Mokinių adaptacija naujojoje mokykloje
Santraukos peržiūros 401 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 950
86-102
PDF
Giedrė Poderienė
Ugdymo aplinkos tobulinimas ergonominėmis priemonėmis
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 662
103-110
PDF
Romualdas Malinauskas | Šarūnas Šniras
Ugdymo programos įtaka sportuojančių moksleivių situaciniams socialiniams įgūdžiams
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
111-121
PDF
Tomas Butvilas
Netektį šeimoje patyrusių pradinių klasių mokinių statusas klasėje kaip jų socializacijos veiksnys
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
122-131
PDF
Virginija Šidlauskienė
Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
132-139
PDF
Rimantas Želvys
Internacionalizacijos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
140-146
PDF
Jelena Suchanova
Metakognityvių įgūdžių svarba savarankiškai turtinant kalbą
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
147-157
PDF
Elvyda Martišauskienė
Šiuolaikinių studentų požiūris į tradicinius (spausdintinius) vadovėlius
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
158-167
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Aplanko metodas studijuojant specialybės užsienio kalbą vykstant paradigmų kaitai
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 322
168-178
PDF
Jolita Šliogerienė
Savidirektyvinio kalbos mokymosi pažangos registro formos
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
179-187
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Profesoriaus B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ aktualumas
Santraukos peržiūros 321 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 423
188-193
PDF
Kęstutis Kardelis
Profesoriaus B. Bitino įžvalgos apie edukacinį tyrimą
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
194-196
PDF
Audronė Bitinienė
B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ stiliaus ypatumai
Santraukos peržiūros 700 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 540
197-199
PDF