T. 17 (2006): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 17 (2006)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2006-12-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
7-8
PDF
Harald Wagner
Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1283
9-17
PDF
Dalia Marija Stančienė | Juozas Žilionis
Karolingų renesansas: mokyklos ir ugdymo bruožai
Santraukos peržiūros 671 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 973
18-28
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinis paauglių elgesys XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje
Santraukos peržiūros 360 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 519
29-44
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos
Santraukos peržiūros 375 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 371
45-56
PDF
Gediminas Beresnevičius
Kūrybiško sprendimo ieška algoritminiais metodais
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 866
57-65
PDF
Daiva Grakauskaitė-Karkockienė
Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 447
66-77
PDF
Vaiva Rimienė
Studentų kritinio mąstymo dispozicijų ir įgūdžių kaitos galimybės
Santraukos peržiūros 357 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 519
78-85
PDF
Liudmila Rupšienė | Ramutė Kučinskienė
Mokinių adaptacija naujojoje mokykloje
Santraukos peržiūros 442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1031
86-102
PDF
Giedrė Poderienė
Ugdymo aplinkos tobulinimas ergonominėmis priemonėmis
Santraukos peržiūros 324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 725
103-110
PDF
Romualdas Malinauskas | Šarūnas Šniras
Ugdymo programos įtaka sportuojančių moksleivių situaciniams socialiniams įgūdžiams
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 370
111-121
PDF
Tomas Butvilas
Netektį šeimoje patyrusių pradinių klasių mokinių statusas klasėje kaip jų socializacijos veiksnys
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
122-131
PDF
Virginija Šidlauskienė
Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396
132-139
PDF
Rimantas Želvys
Internacionalizacijos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
140-146
PDF
Jelena Suchanova
Metakognityvių įgūdžių svarba savarankiškai turtinant kalbą
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
147-157
PDF
Elvyda Martišauskienė
Šiuolaikinių studentų požiūris į tradicinius (spausdintinius) vadovėlius
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
158-167
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Aplanko metodas studijuojant specialybės užsienio kalbą vykstant paradigmų kaitai
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
168-178
PDF
Jolita Šliogerienė
Savidirektyvinio kalbos mokymosi pažangos registro formos
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
179-187
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Profesoriaus B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ aktualumas
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 445
188-193
PDF
Kęstutis Kardelis
Profesoriaus B. Bitino įžvalgos apie edukacinį tyrimą
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
194-196
PDF
Audronė Bitinienė
B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ stiliaus ypatumai
Santraukos peržiūros 794 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 587
197-199
PDF