T. 17 (2006): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 17 (2006)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2006-12-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
7-8
PDF
Harald Wagner
Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 943
9-17
PDF
Dalia Marija Stančienė | Juozas Žilionis
Karolingų renesansas: mokyklos ir ugdymo bruožai
Santraukos peržiūros 624 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 809
18-28
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinis paauglių elgesys XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 441
29-44
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
45-56
PDF
Gediminas Beresnevičius
Kūrybiško sprendimo ieška algoritminiais metodais
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 717
57-65
PDF
Daiva Grakauskaitė-Karkockienė
Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
66-77
PDF
Vaiva Rimienė
Studentų kritinio mąstymo dispozicijų ir įgūdžių kaitos galimybės
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 434
78-85
PDF
Liudmila Rupšienė | Ramutė Kučinskienė
Mokinių adaptacija naujojoje mokykloje
Santraukos peržiūros 369 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 815
86-102
PDF
Giedrė Poderienė
Ugdymo aplinkos tobulinimas ergonominėmis priemonėmis
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 599
103-110
PDF
Romualdas Malinauskas | Šarūnas Šniras
Ugdymo programos įtaka sportuojančių moksleivių situaciniams socialiniams įgūdžiams
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
111-121
PDF
Tomas Butvilas
Netektį šeimoje patyrusių pradinių klasių mokinių statusas klasėje kaip jų socializacijos veiksnys
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
122-131
PDF
Virginija Šidlauskienė
Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
132-139
PDF
Rimantas Želvys
Internacionalizacijos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
140-146
PDF
Jelena Suchanova
Metakognityvių įgūdžių svarba savarankiškai turtinant kalbą
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
147-157
PDF
Elvyda Martišauskienė
Šiuolaikinių studentų požiūris į tradicinius (spausdintinius) vadovėlius
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
158-167
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Aplanko metodas studijuojant specialybės užsienio kalbą vykstant paradigmų kaitai
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
168-178
PDF
Jolita Šliogerienė
Savidirektyvinio kalbos mokymosi pažangos registro formos
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
179-187
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Profesoriaus B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ aktualumas
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
188-193
PDF
Kęstutis Kardelis
Profesoriaus B. Bitino įžvalgos apie edukacinį tyrimą
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
194-196
PDF
Audronė Bitinienė
B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ stiliaus ypatumai
Santraukos peržiūros 602 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 473
197-199
PDF