VIZUALINIS MOKTYTOJO ĮVAIZDIS: LYGINAMASIS TYRIMAS
ŠIUOLAIKINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS
Iveta Kestere
Charl Wolhuter
Ricardo Lozano
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1549
PDF

Reikšminiai žodžiai

tipinis mokytojas
moky­tojo profesija
vizualinis įvaizdis
lyginamieji tyri­mai

Kaip cituoti

Kestere I., Wolhuter C. ir Lozano R. (2013) „VIZUALINIS MOKTYTOJO ĮVAIZDIS: LYGINAMASIS TYRIMAS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 92-103. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1549.

Santrauka

Dr. paed., Instituteof Educational Sciences,
University of Latvia, Latvia.
E-mail: iveta.kestere@lu.lv
Address: Laimdotas 37, Rīga LV1006, Latvia
Phone +371 29496660; +32 473 63 37 98

PhD, Graduate School of Education,
North West University, South Africa.
E-mail: Charl.Wolhuter@nwu.ac.za
Address: North-West University,
Private Bag X 6001, Potchefstroom 2520, South Africa

PhD, Educational Sciences Department,
Yeditepe University, Turkey.
E-mail:  ricardolozanov@gmail.com

Straipsnyje „Vizualinis mokytojo įvaizdis: lygina­masis tyrimas“ pateikiami tyrimo, atlikto dešimtyje šalių – Anglijoje, Pietų Afrikoje, Serbijoje, Slovė­nijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Turkijoje, Pakistane ir Meksikoje – rezultatai. Maždaug po 100 penkiolikos metų mokinių ir 50 mokytojų kiekvienoje tyrime dalyvaujančioje šalyje buvo prašoma nupiešti ar aprašyti tipinį mokytoją, apibūdinant jo lytį, amžių, išvaizdą, kalbą, laikyseną, elgesį ir kt. Respondentų atsakymai buvo analizuojami naudojant bendrą me­todologiją. 1 053 mokinių ir 408 mokytojų piešinių ir atsakymų raštu analizė leido išryškinti mokytojų ir mokinių tipinio mokytojo įsivaizdavimo panašumus ir skirtumus, taip pat atskleidė atsakymų skirtingose šalyse įvairovę. Papildomai tyrimo metu išryškėjo, kaip įsivaizduojamas ne tik tipinis, bet ir „idealus“, taip pat „geras“ ir „blogas“ mokytojas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.