Naujasis sovietinis žmogus moters kūne: motina, mokytoja, traktorininkė
Straipsniai
Iveta Kestere
Vilniaus universitetas
Irena Stonkuviene
Vilniaus universitetas
Zanda Rubene
University of Latvia
https://orcid.org/0000-0001-8515-8357
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.45.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

sovietinis švietimas
Naujasis sovietinis žmogus
sovietinė moteris
lyčių lygybė
vadovėliai

Kaip cituoti

Kestere I., Stonkuviene I. ir Rubene Z. (2020) „Naujasis sovietinis žmogus moters kūne: motina, mokytoja, traktorininkė“, Acta Paedagogica Vilnensia, 450, p. 97-109. doi: 10.15388/ActPaed.45.6.

Santrauka

Naujojo žmogaus sukūrimo idėjos užuomazgų galima rasti senovės Graikijoje ir Romoje, taip pat utopistų, švietėjų kūriniuose, teologiniuose tekstuose, tačiau ši ideologema galutinai susiformavo XIX a. pabaigoje, o bandymai ją realizuoti praktiškai sietini su (para)totalitarizmo įsigalėjimu. Vienas iš žinomiausių tokių bandymų pavyzdžių – siekis sukurti Naująjį sovietinį žmogų. Šis bandymas nuo kitų skiriasi komunistine ideologija, kuri kiek­vienam reiškiniui suteikia „papildomų reikšmių ar funkcijų“ (Prozorov, 2013, p. 210). Kitaip tariant, visus dalykus SSRS galima suprasti ir paaiškinti tik diktatūros tikslu – utopinė ateities visuomenė „komunizmas“, kurios vardu valstybė viską ir visus reguliavo. Atsisakius siekių sukurti tobulą biologinį individą, ilgainiui susitelkta į ideologiškai teisingo naujojo žmogaus, komunizmo statytojo, formavimą. Švietimas buvo vienas iš pagrindinių šio uždavinio vykdytojų. Siekdami išsiaiškinti, kaip naujojo žmogaus vaizdinys atsispindėjo ugdymo (ypač pradinio) turinyje, išanalizavome 36 vadovėlius, išleistus 1925–1985 m. ir naudotus sovietinės Rusijos ir Baltijos valstybių mokyklose.
Nors sąvoka „naujasis žmogus“ apima ir vyriškos, ir moteriškos lyties asmenį, vis dėlto dažniausiai omenyje turimas vyras. Šiame straipsnyje mes siekėme aptarti, kaip vadovėliuose pateiktas sovietinės moters paveikslas atkreipdami dėmesį į šiuos aspektus: kas būdinga naujajam sovietiniam vyrui ar moteriai? Ko sovietinis režimas tikėjosi iš moters „Naujojo sovietinio žmogaus“ projekto kontekste? Kaip „Naujojo sovietinio žmogaus“ projektas atspindėjo lyčių lygybės idėją?

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.