Jūreivystės studentų vertybinis santykis su jūra: fenomenologiniai kontūrai
KOMPETENCIJŲ RAIŠKOS ASPEKTAI
Saulius Lileikis
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.24.3028
PDF

Reikšminiai žodžiai

vertybinis santykis su jūra
jūreivystės studentai
fenomenologija

Kaip cituoti

Lileikis S. (2010) „Jūreivystės studentų vertybinis santykis su jūra: fenomenologiniai kontūrai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 240, p. 139-149. doi: 10.15388/ActPaed.2010.24.3028.

Santrauka

Docentas socialinių mokslų daktaras
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Vyturio g. 7–14, LT-95188 Klaipėda
Tel. (8 652) 0 81 05
El. paštas: s.lileikis@lmc.lt

Straipsnyje analizuojamas jūreivystės studentų vertybinis santykis su jūra. Tarptautinės jūrininkų mokymo, diplomavimo ir budėjimo normų konvencijos, Tarptautinio saugumo vadybos kodekso, teistinio humanizmo, egzistencializmo bei fenomenologijos principų kontekste tiriama ir vertinama būsimų jūrininkų vertybinio santykio su jūra raiška. Psichoedukaciniu požiūriu kognityviuoju, emociniu, siekių bei elgesio lygmenimis atskleidžiami jūreivystės studentų vertybinio santykio su jūra fenomenologinio pobūdžio kontūrai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.