„DOMOSTROI“ KAIP UGDOMASIS NARATYVAS VIDURAMŽIŲ IR MODERNIOSIOS RUSIJOS PEDAGOGINĖJE PARADIGMOJE
DORINIO UGDYMO PROBLEMOS
Maria Tilk
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.33.4387
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

Tilk M. (2014) „,DOMOSTROI‘ KAIP UGDOMASIS NARATYVAS VIDURAMŽIŲ IR MODERNIOSIOS RUSIJOS PEDAGOGINĖJE PARADIGMOJE“, Acta Paedagogica Vilnensia, 330, p. 128-147. doi: 10.15388/ActPaed.2014.33.4387.

Santrauka

Assoc. Professor
Tallinn University, Institute of Educational Sciences
Narva mnt 25, 10120 Tallinn, Estonia
e-mail: maria.tilk@tlu.ee

Pagrindinis šio straipsnio tikslas – išanalizuoti Domostroi, šešioliktojo amžiaus rusų namų ūkio taisyklių rinkinio, originalius tekstus ir išskirti esmines vertybes bei pareigų sritis. Šių tekstų analizei pasitelkta mentalitetų istorijos perspektyva. Struktūrinė-funkcinė analizė leido išskirti bendrąsias ugdymo normas, apibrėžiančias tobulo žmogaus idealą senovės Rusijoje. Remiantis tuo Domostroi tekstai suskirstyti į šešias pagrindines normas ir vertybes apibrėžiančias sritis. Skiriami (1) religijos ir etikos aspektai; (2) etiketo ir ritualo atspindžiai; (3) lyčių vaidmenų akcentavimas; (4) šeimos modelis; (5) moters vaidmuo; (6) mitybos ypatybės kaip etiketo ir ritualų dalis. Nors toks tekstų grupavimas ir rezultatai yra tik preliminarūs, jie yra svarbūs ne tik kultūros istorijos tyrėjams, bet ir ugdytojams, nes Domostroi įtaka ugdymo normoms jaučiama ir moderniojoje rusų visuomenėje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.