BENDROJO UGDYMO MOKYKLA MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ KONTINUUME: VAIDMUO, FUNKCIJOS IR JŲ REALIZAVIMO GALIMYBIŲ ĮŽVALGA
ŠVIETIMO POLITIKOS IŠŠŪKIAI
Robertas Bartaševičius
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.33.4393
PDF

Reikšminiai žodžiai

bendrojo ugdymo mokykla
mokymasis visą gyvenimą
mokyklos lygmens ugdymo politika

Kaip cituoti

Bartaševičius R. (2014) „BENDROJO UGDYMO MOKYKLA MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ KONTINUUME: VAIDMUO, FUNKCIJOS IR JŲ REALIZAVIMO GALIMYBIŲ ĮŽVALGA“, Acta Paedagogica Vilnensia, 330, p. 33-45. doi: 10.15388/ActPaed.2014.33.4393.

Santrauka

Edukologijos doktorantas
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25
El. paštas: Robertas.Bartasevicius@fsf.stud.vu.lt

Straipsnyje siekiama nustatyti, koks vaidmuo mokymosi visą gyvenimą kontinuume tenka bendrojo ugdymo mokyklai. Remiantis teorinėmis užsienio autorių (N. Longworth, J. Chapman, D. Aspin, J. Bryce, W. K. Davies ir kt.) įžvalgomis, svarstoma, kokias funkcijas galėtų prisiimti ir / ar atlikti mokykla, siekianti prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą idėjos realizavimo ugdymo realybėje. Ypatingas dėmesys skiriamas pedagoginės sistemos ir jos elementų mokymosi visą gyvenimą mokykloje metmenų aptarčiai, akcentuojant, kad esminė ir pagrindinė bendrojo ugdymo mokyklos veikla yra ugdymas. Įžvalga apie mokyklos lygmens ugdymo politikos formavimą ir įgyvendinimą pristatoma kaip mokymosi visą gyvenimą idėjos realizavimo instituciniu ugdymo realybės lygmeniu galimybė.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.