Bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo politika: sąvokinės erdvės kontūrų brėžtis
ŠVIETIMO POLITIKA LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
Robertas Bartaševičius
Vilija Targamadzė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.28.2933
PDF

Reikšminiai žodžiai

švietimo politika
bendrojo ugdymo mokykla
mokyklos ugdymo politika

Kaip cituoti

Bartaševičius R. ir Targamadzė V. (2012) „Bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo politika: sąvokinės erdvės kontūrų brėžtis“, Acta Paedagogica Vilnensia, 28, p. 107-120. doi: 10.15388/ActPaed.2012.28.2933.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologija) doktorantas
Vilniaus universiteto
Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25

Profesorė habilituota socialinių mokslų (edukologija) daktarė
Vilniaus universiteto
Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25

Pagrindinis straipsnio tikslas – išanalizuoti politikos, viešosios politikos ir švietimo politikos sampratas mokyklos lygmens švietimo politikos sąvokinės erdvės kontūrų brėžties aspektu. Straipsnyje analizuojama definicijų „policy“, „politics“ ir „polity“ vartosena ir jų įtaka „švietimo politikos“ apibrėžimui. Bandoma rasti viešosios politikos ir švietimo politikos apibrėžčių, pateiktų mokslinėje literatūroje, sąsajų. Ieškoma atsakymų į klausimą, kodėl mokyklos lygmens švietimo politiką būtų tikslinga vadinti „mokyklos lygmens ugdymo politika“. Pateikta savita mokyklos ugdymo politikos definicija suponuoja straipsnio mokslinį naujumą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>