Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos
DVASINIO UGDYMO OPTIMIZAVIMO PRIELAIDOS
Arvydas Girdzijauskas
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7526
PDF

Reikšminiai žodžiai

dorovinė kultūra
dorovinės vertybės
doroviniai vertinimai
apsisprendimai
dorovinis elgesys

Kaip cituoti

Girdzijauskas A. (2008) „Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 172-186. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7526.

Santrauka

Klaipėdos universiteto doktorantas,
Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos direktorius,
muzikos mokytojas ekspertas
Tiltų g. 27–6, LT-91249 Klaipėda
El. paštas: arvydas.girdzijauskas@gmail.com

Straipsnyje analizuojami dorovinės kultūros raiškos ypatumai. Remiantis aukštesniųjų klasių dorovinės kultūros raiškos tyrimu, atskleidžiami jos pažintinio – vertinamojo, emocinio, sprendimų priėmimo ir praktinio – kūrybinio komponentų raiškos ypatumai. Aptariamas dorovinės kultūros ir mokinių lyties, mokymosi pažangumo ryšys.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.