Istorinė universitetinio aukštojo mokslo sampratos raida
BENDRUOMENĖ KAIP UGDYMO VEIKSNYS
Ingrida Tinfavičienė
Publikuota 2007-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7550
PDF

Reikšminiai žodžiai

aukštasis universitetinis mokslas
aukštojo universitetinio mokslo bruožai
universitetas

Kaip cituoti

Tinfavičienė I. (2007) „Istorinė universitetinio aukštojo mokslo sampratos raida“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 186-195. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7550.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė
Vilniaus universiteto
Edukologijos katedra
Universiteto g. 1/9, Lt-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25

Žinių visuomenėje kyla naujų reikalavimų aukštajam mokslui ir aukštojo mokslo institucijoms. Atlikus mokslinės literatūros analizę, straipsnyje apžvelgiama istorinė aukštojo universitetinio mokslo sampratos raida bei esminių tradicinių aukštojo mokslo bruožų, kaip akademinė laisvė, institucinė autonomija, mokslinė veikla, mokslo ir studijų vienovė, santykių paritetiškumas, atvirumas, kritinio mąstymo ugdymas, aktualumas šiuolaikinės visuomenės kaitos sąlygomis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.