Mokytojo problema Lietuvoje (1918-1940)
Straipsniai
Magdalena Karčiauskienė
Publikuota 1993-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1993.02.9362
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokytojų rengimas
kvalifikacijos kėlimas
mokytojų seminarijos
pedagoginis institutas

Kaip cituoti

Karčiauskienė M. (1993) „Mokytojo problema Lietuvoje (1918-1940)“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 4-20. doi: 10.15388/ActPaed.1993.02.9362.

Santrauka

1918 m. susikūrusi Lietuvos Respublika susidūrė su Pirmojo pasaulinio karo metais visiškai sunykusia švietimo sistema. Mokyklų buvo mažai, materialinė jų bazė buvo itin skurdi. Mokyklų tinklo plėtimas, esamų mokyklų tobulinimas siekiant kad jos atitiktų laikmečio poreikius, buvo pagrindinis Lietuvos švietimo sistemos reformavimo uždavinys. Viena pagrindinių sėkmingos mokyklų reformos sąlygų – profesionalių, savo darbui atsidavusių mokytojų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas. Ypač tai buvo aktualu pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais, tačiau ir vėliau šis klausimas išliko gana opus. Straipsnyje analizuojama mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema 1918 - 1940 m. Apžvelgiama mokytojus rengusių institucijų (mokytojų kursų, mokytojų seminarijų, pedagoginio instituto) veikla, aptariamos jų mokymo programos. Taip pat aptariami mokytojų atrankos, kvalifikacijos, atlyginimo ir kiti klausimai. Išryškinami sunkumai su kuriais susidūrė tiek visa švietimo sistema, tiek atskiri mokytojai. Daugiausiai dėmesio straipsnyje skiriama pradinių mokyklų mokytojams, kiek mažiau aptariamas vidurinių mokyklų mokytojų klausimas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.