Antanas Maceina apie ugdymo esmę ir naujas kryptis
Straipsniai
Magdalena Karčiauskienė
Publikuota 1996-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1996.03.9398
PDF

Reikšminiai žodžiai

Pedagogikos istorija
ugdymo filosofija
A. Maceina
pedagogikos srovės
vitalizmas ugdyme.

Kaip cituoti

Karčiauskienė M. (1996) „Antanas Maceina apie ugdymo esmę ir naujas kryptis“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 173-180. doi: 10.15388/ActPaed.1996.03.9398.

Santrauka

A Maceina – vienas ryškiausių filosofinės transcendentinės krypties pedagogų Lietuvoje. Straipsnyje aptariamas Maceinos požiūris į ugdymą. “Židinyje” paskelbtame straipsnyje ,.Kur krypsta dabartinis ugdymas?” (1934) Maceina analizavo naujas ugdymo tendencijas ir kryptis, apžvelgė tris tuo metu išryškėjusias pedagogines sroves: transcendentinę, psichologinę ir vitalinę. Pastarąją jis plačiausiai gvildeno, pristatydamas kaip tuo metu naujausią. dar neturinčią ryškaus pavidalo, bet keliančią daug nerimo. Vitalizmas daugiau remiasi natūralizmu (medžiaga, ekonomika). Abi šios kryptys nepripažįsta nei dvasios, nei Dievo, tad Maceinai tai pati problemiškiausia srovė. Todėl 1935 m. Maceina dar giliau paanalizavo vitalinę pedagogikos kryptį, plačiau apsistojo prie fizinio lavinimo, kuris, anot Maceinos, dvasiškai nusmuko žemiau, palyginti ne tik su antikine Graikija, bet ir su šviečiamuoju amžiumi. Maceinos iškelta samprata apie pilnutinės asmenybės ugdymo tikslą apima fizinę, psichinę ir dvasinę sąvokas – auklėjimą, lavinimą, auginimą. Jis nurodo, kad auginimas keičia tik periferiją (fizinę pusę), lavinimas - žmogaus galias (daugiau psichinė pusė), o auklėjimas – gelmes (dvasinė pusė)
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.