Profesijos pasirinkimo racionalumas kaip psichopedagoginė problema
Straipsniai
Ramutė Petrauskaitė
Publikuota 1993-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1993.02.9381
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesinis pasirinkimas
racionalumas
Fukuyama testas

Kaip cituoti

Petrauskaitė R. (1993) „Profesijos pasirinkimo racionalumas kaip psichopedagoginė problema“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 197-205. doi: 10.15388/ActPaed.1993.02.9381.

Santrauka

Straipsnyje racionaliu laikomas toks profesijos pasirinkimas, kuris vyksta asmenybei įsisąmoninant pagrindines savo ir pasirenkamos profesijos savybes, jų atitikimo lygius ir prognozuojant būsimos profesinės veiklos perspektyvas. Siekiant nustatyti mokinių (kandidatų į Klaipėdos universiteto filologijos studijas) profesijos pasirinkimo racionalumo lygį, buvo pritaikytas Fukuyama testas (sutrumpintai F-testas). Sudarant tyrimo metodiką šis testas buvo adaptuotas: atsižvelgiant į Lietuvos mokyklose vyraujančią praktiką buvo pakeista IV -oji F-testo dalis. Taikant šią metodiką buvo apklausta 60 mokinių ir tiek pat jų mokytojų. Tyrimas iš dalies patvirtino pirminę hipotezę, kad būsimų filologijos studentų profesinio racionalumo lygis turėtų būti aukštas. Vis dėlto maždaug ketvirtadaliui tirtų mokinių būdingi dideli nukrypimai nuo bendro lygio. Taip pat pastebėta, kad mokytojai kur kas aukščiau vertino ugdytinių asmenines savybes nei patys mokiniai. Tačiau taikoma metodika neleido nustatyti šio reiškinio priežasčių.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.