Universitetų reforma: save ugdančios organizacijos koncepcija ir jos realizavimo reikšmė
Straipsniai
Palmira Jucevičienė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1996.03.9386
PDF

Reikšminiai žodžiai

Universitetas
aukštojo mokslo reformavimas
modernizacija
mokymo teorijos
save ugdanti organizacija

Kaip cituoti

Jucevičienė P. (2016) „Universitetų reforma: save ugdančios organizacijos koncepcija ir jos realizavimo reikšmė“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 16-31. doi: 10.15388/ActPaed.1996.03.9386.

Santrauka

Dvidešimtojo amžiaus antroji pusė į pasaulio aukštojo mokslo istoriją įeis kaip intensyvių reformų laikas. Pagrindine aukštojo mokslo modernizavimo prielaida tapo postindustrinė aplinka. Straipsnyje aptariami pagrindiniai aukštojo mokslo modernizacijos principai ir svarbiausi modernaus universiteto bruožai. Universitetų modernizacija aptariama organizaciniame kontekste. Šio proceso supratimui praverstų švietimo orgzanizacijų teorija Pateikiama švietimo orgzanizacijos teorijos pagrindinė idėja ir apibrėžimas. Atliekamam tyrimui pasirinktas Kauno technologijos universiteto Administravimo fakultetas – nauja, intensyviai besivystanti, struktūra. šis fakultetas buvo pasmnktas siekiant gauti pirminį apyttikrį Lietuvos šiuolaikinės akademinės struktūros, kaip save ugdančios organizacijos kokybinį vaizdą. Paskutiniame skirsnyje pateikiami fakultete atlikto tyrimo rezultatai.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.