Integruotas požiūris į socialinio darbo teoriją ir praktiką – XXI amžiaus iššūkių žmonėms atsakas
Straipsniai
Palmira Jucevičienė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9526
PDF

Reikšminiai žodžiai

Žinių visuomenė
aukštasis mokslas
profesinis ugdymas
socialinio darbo teorija.

Kaip cituoti

Jucevičienė P. (2016) „Integruotas požiūris į socialinio darbo teoriją ir praktiką – XXI amžiaus iššūkių žmonėms atsakas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 80, p. 189-197. doi: 10.15388/ActPaed.2001.08.9526.

Santrauka

Straipsnyje siekiama atskleisti sudėtingą socialinio darbo, sąlygoto besiformuojančios informacinės ir žinių visuomenės kokybių, esmę ir bandyti rasti šią esmę bendriausiai grindžiančią teoriją. Nustatyta, tad tokį integruotą požiūrį į socialinio darbo teoriją ir praktiką atskleidžia dviejų veikimo teorijų – idėjinės ir naudojamosios – darna. Šios darnos pasiekiama taikant dvikalbį mokymąsi, leidžiantį keisti ne tik veikimo strategijas, bet ir jų vertybinį pagrindą. Tik šitaip yra užtikrinamas naudojamų teorijų tobulinimas, sąlygojantis galių žmogui spręsti savo problemas suteikimą. Realizuojant tokį integruotą požiūrį į socialinio darbo teoriją ir praktiką, iš socialinio darbo profesionalų reikalaujama plataus multidisciplininio pasirengimo, emancipuoto proto, kritinio mąstymo, refleksija pagrįstos veiklos, jos tyrimo įgūdžių. Todėl šiems profesionalams rengti reikalingos šiuolaikinės universitetinės studijos, derinančios platų teorinį rengimą ir praktinį darbą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.