Auklėjamoji etninės muzikos reikšmė būsimųjų mokytojų profesiniam pasirengimui
Straipsniai
Rasa Jautakytė
Publikuota 1997-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1997.04.9427
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kaip cituoti

Jautakytė R. (1997) „Auklėjamoji etninės muzikos reikšmė būsimųjų mokytojų profesiniam pasirengimui“, Acta Paedagogica Vilnensia, 40, p. 248-254. doi: 10.15388/ActPaed.1997.04.9427.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama etninės kultūros svarba mokytojo asmenybės raidai. Autorė pristato žymių Lietuvos pedagogų ir tautinės savimonės formuotojų – Šalkausio, Maceinos, Vydūno ir kt. – mintis apie etninę muziką. Pabrėžiamas muzikos mokytojo vaidmenį tautiniame auklėjime. Pristatomi tyrimo, kuriuo buvo siekiama nustatyti studentų požiūrį į muziką apskritai ir į etninę muziką bei įvertinti studentų žinių apie etninę muziką lygį, metodai ir rezultatai. Tyrime dalyvavo 520 Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulteto studentų, iš jų – 410 pedagogikos-psichologijos ir 110 muzikos specializacijos. Mūsų vykdyto tyrimo rezultatų analizė parodė, kad būsimiesiems pedagogams būdingas intelektinis ir emocinis pasyvumas etninės muzikos ir visos etninės kultūros atžvilgiu. Norint pakeisti šią bendrą studentų - būsimų pedagogų nuostatą etninės muzikos atžvilgiu, mūsų nuomone, būtina plačiau ir giliau studijuoti etninę muziką ir visą etninę kultūrą, į studijų planus įtraukti etnokultūros, etninės muzikos pagrindų kursus ir tinkamai juos praktiškai taikyti darbui su vaikais.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.