Mokyklos nelankymas: pedagogų nuomonių interpretacija
Straipsniai
Pranas Dereškevičius
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9508
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mokyklos nelankymas
pasitraukimas iš mokyklos
mokymosi motyvacija
šeima.

Kaip cituoti

Dereškevičius P. (2016) „Mokyklos nelankymas: pedagogų nuomonių interpretacija“, Acta Paedagogica Vilnensia, 80, p. 27-36. doi: 10.15388/ActPaed.2001.08.9508.

Santrauka

Straipsnyje mėginama atskleisti mokyklos nelankymo priežastis. Remiantis autoriaus ir kitų Lietuvos bei užsienio tyrinėtojų duomenimis, analizuojamos ne tik socialinės ir ekonominės priežastys, bet ir vidinės, apibūdinančios pačių mokinių nenorą mokytis. Taip pat palyginami rajonų ir miestų mokyklų nelankantys moksleiviai ir jų šeimų bruožai.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.