Paauglių tarpusavio santykių sociopedagoginė dinamika
Straipsniai
Marija Barkauskaitė
Publikuota 2002-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2002.09.9553
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bendravimas
paauglių tarpusavio santykiai
bendraamžių grupė
statusas klasėje.

Kaip cituoti

Barkauskaitė M. (2002) „Paauglių tarpusavio santykių sociopedagoginė dinamika“, Acta Paedagogica Vilnensia, 90, p. 182-200. doi: 10.15388/ActPaed.2002.09.9553.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos paauglių problemos siekiant atskleisti bendrojo lavinimo mokyklų IV-VIII klasių mokinių santykių fenomeną: statuso klasėje, būrimosi į grupes, veiklos, saugumo jausmo šeimoje ir klasėje, vertybinių nuostatų, interesų kaitos dinamiką bei jos santykį su socialinės aplinkos ir švietimo sistemos pokyčiais, sudaryti moksliškai pagrįstą paauglio ugdymui reikšmingų sociopedagoginių veiksnių skalę. Įgyvendinant užsibrėžtą tikslą nagrinėjama sociopedagoginės sąveikos įtaka paauglio vystymuisi ir asmenybės ugdymui(si), išryškinama kaitos tendencijų sąsaja su ugdymo proceso ir visuomenės kaita, moksliškai pagrįstos pedagoginio proceso ir paauglių interesų poreikių neatitikimo priežastys, padariniai ir kt.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.