T. 40 (2018): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 40 (2018)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2018-12-19

Pradžios puslapiai

Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169
9-10
PDF

Akademinės patirtys

Kathryn Roulston | Judith Preissle
Tyrimų su žmonėmis etiškumo dilemos
Santraukos peržiūros 474 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 229
11-24
PDF
İnci Yılmazlı Trout
Integracija į doktorantūros studijų programą: menu grįstas doktorantų patirčių tyrimas
Santraukos peržiūros 487 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
25-41
PDF
Juana M. Sancho-Gil | Fernando Hernández - Hernández
Moterys akademikės: išgyventos patirtys nelygybės kontekste
Santraukos peržiūros 402 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
42-57
PDF
Gražina Čiuladienė | Dainius Lasinskas
Konfliktų universitete sprendimas taikant mediaciją: pamokos Lietuvai
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
58-69
PDF

Mokyklos bendruomenė ir klasės kultūra

John Brady
Sąsajų tarp pokalbių klasėje ir argumentacinio rašymo tyrimas
Santraukos peržiūros 418 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
94-110
PDF
Vita Venslovaitė | Laura Danylienė
Socialinis ir emocinis ugdymas: mokytojo perspektyva
Santraukos peržiūros 807 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 622
111-126
PDF
Aida Kairienė
Platesnio supratimo link: formalioji mokyklos mikropolitikos koncepto analizė
Santraukos peržiūros 441 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
127-141
PDF

Filosofiniai ugdymo klausimai

Justina Garbauskaitė - Jakimovska
Neformaliojo ugdymo ribos: poststruktūralizmo perspektyva
Santraukos peržiūros 456 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
142-154
PDF
Akvilė Giniotaitė
Lytiškumo ugdymas: esamos ir galimos tapatybės. Nuo postmodernizmo posthumanizmo link
Santraukos peržiūros 413 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
155-168
PDF

Kronika

Danguolė Gervytė
Edukologija: sugebėti tiesti tiltus (Interviu su profesore Vilija Targamadze)
Santraukos peržiūros 530 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
169-173
PDF

Pabaigos puslapiai

Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 138
174-177
PDF