Konfliktų universitete sprendimas taikant mediaciją: pamokos Lietuvai
Akademinės patirtys
Gražina Čiuladienė
Mykolo Romerio universitetas
Dainius Lasinskas
Mykolo Romerio universitetas
Publikuota 2018-10-12
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2018.0.11888
PDF

Reikšminiai žodžiai

konfliktas, mediacija universitete, mediacijos tarnyba

Kaip cituoti

ČiuladienėG. ir LasinskasD. (2018) „Konfliktų universitete sprendimas taikant mediaciją: pamokos Lietuvai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 400, p. 58-69. doi: 10.15388/ActPaed.2018.0.11888.

Santrauka

[straipsnis lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Mediacija universitete yra svarbi ir aktuali tema, nes su konfliktais susiduria visos aukštosios mokyklos bendruomenės grupės. Tinkamai nesprendžiami konfliktai universitete gali pridaryti daug žalos – eikvojami finansiniai ištekliai ir konflikto šalių laikas, žala padaroma universiteto reputacijai, bendruomenės narių moralei. Straipsnio tikslas – išnagrinėti mediacijos taikymo universitete teorines ir praktines prielaidas. Straipsnyje apibūdinama mediacijos paskirtis universitete; apžvelgiama mediacijos vykdymo 15-oje Didžiosios Britanijos universitetų patirtis; nagrinėjamos teisinės prielaidos taikyti mediaciją Lietuvos aukštosiose mokyklose.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.